Projecten

Stichting MEERGroen is op vele terreinen actief en op veel manieren, afhankelijk van de omstandigheden. In wisselende samenstellingen wordt met talloze medewerkers en organisaties soms meer en soms minder intensief tot wederzijds voordeel samengewerkt.

Er is een verscheidenheid aan projecten op uiteenlopende gebieden in uitvoering: natuurbeheer en stadslandbouw, maar ook het bouwen van insectenhotels, de aanleg van boomgaarden, de bouw van  natuurspeelplaatsen, de opleiding en begeleiding van stagiaires, jeugdactiviteiten, het organiseren en het oprichten van burgerparticipatieplatforms. Daarbij komen werkzaamheden voor als voordrachten, lezingen, vergaderingen, websites het opzetten van financiering en organisatie en het maken van documentaires.

Het doel van de projecten is, mensen de gelegenheid bieden kennis, ervaring, beleving en affiniteit op te laten doen door zelf verantwoordelijkheid te nemen en zelf de handen uit de mouwen te steken voor een bijdrage aan de sociale en ecologische leefomgeving. Hieronder wordt een overzicht en verantwoording  gegeven van soorten activiteiten, het startjaar, het areaal, het aantal deelnemers (in mandagen), de begeleiding/organisatie (in uren). Er zijn projecten bij die langer lopen dan Stichting MEERGroen bestaat. Dit komt omdat die projecten eerder zijn gestart en in 2011 door MEERGroen zijn overgenomen/gecontinueerd die eerst door de beheerder van De Heimanshof waren gestart. En dat was dezelfde persoon als de directeur van MEERGroen.

De voortgang van deze projecten is ook te vinden in de jaarverslagen, te vinden onder Algemene Gegevens.

Beheerprojecten

Het overgrote deel van de projecten valt onder de beheerprojecten. Deze zijn verspreid over meerdere gemeentes:

  • De Haarlemmermeer
  • Aalsmeer (Kudelstaart)
  • Kaag en Braassem
  • Heemstede
  • Haarlem
  • Amsterdam & Amstelveen

In de kaart hiernaast is een overzicht zichtbaar van de specifieke gebieden die vallen onder beheer van Stichting MEERGroen.

Meer weten over deze projecten en hoe je kunt deelnemen?
Bekijk de Beheerprojecten pagina

De workshop insectenhotels, etc. bouwen in Gamma Hoofddorp
De workshop insectenhotels, etc. bouwen in Gamma Hoofddorp

Stadslandbouw

Niet iedereen met affiniteit met de doelen van MEERGroen, voelt zich betrokken bij het traditionele ‘groene’ werk van natuurbeheer en stadslandbouw. In de loop der jaren is er daarom een spectrum van werkzaamheden ontwikkeld, waar ook de meer technisch georiënteerde mensen zich bij betrokken voelen.

Bekijk de Standslandbouwprojecten pagina

 

GreenTeens

De GreenTeens zijn een groep van 15 jongeren van 12 tot 20 jaar die tot ontwikkeling zijn gekomen uit de Struinkids van de Heimanshof. Zij willen actief met de natuur bezig jaar maar acteveren zelfstandiger  dan kinderen met hun ouders van de basis school leeftijd. 
De GreenTeens bestaan sinds 2009  en houden maandelijks  activiteiten, meestal in Het weekend, die zij zelf organiseren en financieren met allerlei activiteiten, waaronder collectes voor goed doelen.  Met het gedwongen vertrek van de beheerder van de Heimanshof zijn zij mee verhuisd naar MEERGroen. Jaarlijks hoogtepunt is het zomerkamp, van een kleine week, hetzij in Nederland of in het buitenland.  Andere activiteiten bestaan uit natuur excursies (waaronder geweien  zoeken), te voet, fiets, step of kano, plastic ruimen, egels helpen natuur beheer, maar ook gezelligheidsuitingen zoals Sinterklaasfeest en eindejaars spektakel.
De GreenTeens overhandigen van de zelf gebouwde egelkast aan de Egelopvang
MeerBomen.nu campagne
Lees meer over de MeerBomen.nu →

Overig

  • Organisatie van bestuurlijke activiteiten, lezingen, landelijke gerelateerde activiteiten, zoals de MeerBomen.nu actie, en meer
  • Educatie d.m.v. maatschappelijke stages
  • Boeken: Bekijk de winkel

Statistieken: Ontwikkeling 2000-2020

Onderstaand staan de actieve  projecten aangegeven met de aantallen mandagen en organisatie uren en de aantallen vrijwilligers die er in hebben deelgenomen. De nieuwe projecten van 2020 staan aan gegeven in kleur.  

volgnr

Project

startjaar

opp  2020

Manda-*

org.
uren

Deelne

(ha)

gen 2020

Mers**

A

Organisatie

 

 

 

 

 

1

Organisatie

2011

nvt

521,0

1609,5

8

2

Greenteens

2010

nvt

24,5

9,0

15

Natuurmarketing

 

 

 

 

 

3

Columns en vlogs, Nieuwsbrieven

2012

nvt

81,4

136,0

10

4

Boek Code Rood

2011

nvt

8,8

2,0

3

5

Boomweggeefactie

2009

nvt

271,8

217,0

25

C

Beheer projecten

 

 

 

 

 

7

Bloemenweides Floriande HD

2008

6

54,5

51,0

12

8

Bloemenweides Overbos HD

2007

4

18,8

30,0

10

9

Bomen/Insectenpad Haarlemmermeerse Bos

2007

2

0,0

2,0

2

10

Groene Carré HD

2009

1

51,0

82,8

60

11

Groene Weelde HD

2010

5

29,0

19,0

25

12

Houtwijkerveld wijktuin HD

2010

2.5

198,3

59,0

45

13

Wandelbos Hoofddorp

2012

6.5

23,8

20,0

8

14

Rotsen veld HD

2011

1

32,5

40,0

10

15

Kaagtuin en Smikkelroute

2008

1

0,0

1,0

1

16

Meermond HS

2013

5.5

599,5

223,0

25

17

Kloosterlandgoed Mariënheuvel HS

2020

17

128,8

24,0

45

18

Landgoed Groenendaal HS

2015

90

127,8

38,0

45

19

Sorghbosch HS

2018

6

105,3

25,0

40

20

Pup-up parkje HD

2017

0.02

30,0

55,0

10

21

Zonnepanelen veld HD

2017

0.5

4,3

6,0

5

22

Jansonius terrein HD

2018

1

88,6

97,5

15

23

Meerbomen.nu

2020

500

1570,5

547,0

250

24-30

Bloemenweides Heemstede

2018/2019

2,64

37,3

54,0

20

31

Bloemenweides Haarlem

2020

0,2

1,8

5,0

5

32

Fort Hoofddorp

2020

0,8

270,3

128,0

30

33

Fort Kudelstaart

2020

1,5

10,0

10,0

10

D

Bouwprojecten

 

 

 

 

 

34

Insectenhotels

2009

nvt

146,0

110,0

30

E

Stadslandbouw

 

 

 

 

 

35

Groente/Heemtuin Geniedijk HD

1996

0.2

229,3

408,0

8

36

Voedseltuin Park 2020

2015

0.45

921,1

832,5

30

37

Tuin Den Burgh

2018

0.1

85,3

77,0

15

 

Totaal

 

639,14

5670,7

4918,3

nvt 

F(extra)

Educatie

     

38

Stagebegeleiding/deelname

2008

nvt

138,25

136

31

* Met mandagen worden hier vrijwilligersmandagen bedoeld. Die zijn meestal niet 8 uur, maar 6 of 7 uur, waarvan circa 1-2 uur besteed wordt aan rondleidingen, socialiseren, koffie drinken, etc. en er 4-6 uur netto
echt gewerkt wordt.
**De deelnemers per project kunnen niet opgeteld worden omdat veel mensen aan meerdere projecteren meewerken.
***HS=Heemstede;HD=Hoofddorp