• +31(0)648226490
  • info@stichtingmeergroen.nl

Werkgroepen

Stichting MEERGroen werkt in de vorm van een netwerkorganisatie, waarin groepen en instellingen zich nauwer of in losser verband en met behoud van eigen identiteit kunnen verbinden met een of meer van de doelstellingen waarvoor wij staan. Vaak gaat dat in de vorm van een MEERGroen werkgroep. De volgende werkgroepen zijn op dit ogenblik actief:

Werkgroep Houtwijkerveld, Hoofddorp

Werkgroep Houtwijkerveld is een wijkproject in de wijk Houtwijkerveld die ca 2 ha wijktuin en bosplantsoen beheert sinds 2011. Van 2012 tot 2016 ontving deze werkgroep daarvoor een structureel beheer budget. En vanaf 2018 weer, maar een stuk minder. Ca 5-10 wijkbewoners zijn regelmatig betrokken bij de 5-6 werkdagen per jaar en andere wijkbewoners minder regelmatig.

De organiserende kerngroep wordt gevormd door Familie v/d Pol, Familie Arends in samenwerking met Franke van der Laan. In de loop der jaren is veel weide- en bosbeheer gedaan, er is een boomgaard aangelegd, een speelplek met zandbak en hangplek voor jongere  en oudere kinderen, een wadi met bijzondere planten, een amfibieënpoel en in het bos zijn voorjaarsbollen uit gezet die zich steeds verder uitbreiden.

Werkgroep Voedseltuin Park2020, Hoofddorp

Park 2020 is een kantorenpark bij het station Hoofddorp. Het is opgezet als het meest duurzame kantorenpark van Europa met grote ambities op het gebied van circulaire economie, cradle- to cradle bouwen en het sluiten van waterkringlopen. Maar door de kredietcrisis liep de bouw achter en bleef er een terrein open dat gaandeweg verruigde.

Op dat terrein van 1.5 ha is voor 3-4 jaar een natuurtuin, een vlindertuin en een voedseltuin gecreëerd in 2015. Het driejarig contract uit 2015 is in 2021 het zevende jaar ingegaan. De voedseltuin en de bijbehorende kas is door MEERGroen in beheer genomen. Op 4500 m2 wordt er groente en fruit verbouwd die bedoeld zijn voor de catering in het naast gelegen restaurant en voor de cateraars in de gebouwen. Het is ook de bedoeling dat de kantoorwerkers zich actief betrokken gaan voelen. Om dat te stimuleren worden er jaarlijks zaaifeesten, oogstfeesten, NLDoet, e.d. georganiseerd. Gaandeweg komt er meer belangstelling uit de kantoren vooral vanaf 2019, met biologische markten in de kantoren, MVO en teambuidlings dagen en overleg over klimaatbossen. In 2017 is er vanuit de voedseltuin ook een tuin van 600 m2 bij restaurant Den Burgh in de nabijheid gestart.

Werkgroep Heemstede

In 2013 werd de eerste start van werkgroep Heemstede gemaakt. Het eerste project op verzoek van toenmalig wethouder Botter was Speelbos Meermond: Een in 1975 in onbruik geraakte vuilstort, die ingepakt in schone grond tot een natuurspeelplaats werd omgevormd.

De eerste vrijwilliger meldde zich in 2013. De groep bestaat inmiddels uit 15-20 actieve leden die elke vrijdag werken. In 2015 was het achterstallig onderhoud aan Meermond dermate onder controle dat er een 2e project bijgenomen kon worden: Landgoed Groenendaal ( 90 ha). Sinds 2015 wordt er voor zover het werk in Meermond dat toe laat om de 14 dagen in beide projecten gewerkt Meermond is inmiddels verrijkt met een bloemenweide, een boomgaard ( 90 bomen en stuiken), een heksenpad en een broedende ijsvogel. In Groenendaal ligt de focus op het terugdringen van esdoorn zaailingen om de monumentale eiken, beuken en linden beter uit te laten komen. Inmiddels is ca 45 ha van zaailingen ontdaan(met wortel en al). In 2016 zijn we begonnen om de vrijkomende ruimte in te vullen met stinsenbollen( inmiddels al ca 400.000).

Er staan meer zaken op het programma: wandelroutes, insectenhotels, bloemenweides en boomweggeefacties. In 2019 kregen we van de gemeente een gebouw ter beschikking waar allerlei activiteiten plaats vinden, van vergaderen, lezingen het bouwen van insectenhotels, nestkasten en mogelijk ook inspraak-activiteiten rond ecologisch beleid en natuurvisie. En in 2020 en 2021 breidden we onze werkzaamheden uit naar verschillende landgoederen, waaronder Kloosterlandgoed Marienheuvel.

Werkgroep Jansoniusterrein, Hoofddorp

In 2018 kregen we na 10 jaar vertraging de Jansonius natuurstrook voor het Hospice Bardo in beheer. In deze wijk heeft zich een kleine werkgroep gevormd, die maandelijks werkt op de 2e zaterdag van de maand aangevuld met bedrijven en stagiaires. De strook van ca 1 ha bestaat uit een grote amfibieenpoel van 2000 m2 , 4 soortenbloemenweides, een stukje moeras en fruitstruiken en bomen.

Bouwwerkgroep

Natuurwerk bestaat niet alleen uitwieden en spitten. Op vele manieren kun je biodiversiteit een handje helpen en mensen het belang daarvan overbrengen. Verder is het niet altijd optimaal buitenweer, dus voor de continuïteit is het altijd goed als er plan B activiteiten zijn. Die bestaan in ons geval vooral uit het recyclen van hout in de vorm van insectenhotels, nestkasten, vleermuizenkasten, torenvalken-, uilen- en slechtvalken kasten, egelkasten, ijsvogelwanden en wat niet al. Sinds 2019 hebben we daar een speciaal gebouw voor aan de Meijerslaan in Heemstede. Onderhoud   van gereedschap gebeurt ook door deze groep en voor al door Adri Huibers.