• +31(0)648226490
  • info@stichtingmeergroen.nl

Verantwoording

Algemene gegevens

Stichting M.E.E.R.Groen heeft sinds een aantal jaar een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regels die aan een ANBI worden gesteld moeten wij de volgende gegevens publiek toegankelijk maken:

1. Naam

Stichting M.E.E.R.GROEN

2. RSIN

850947480

3. Adres

Bezoek adres: Meijerslaan 17, 2105PA Heemstede
Postadres : Ramaerstraat 6, 2131BJ Hoofddorp Email: info@stichtingmeergroen.nl

4. Doelstelling

De doelstelling van Stichting M.E.E.RGroen staat in haar naam namelijk het creëren van Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die met actieve burgerparticipatie te bereiken zijn.

 

5. Bestuur

Franke van der Laan: Voorzitter
Nanda Verbeek: secretaris
Petra Brinckman: Penningmeester
Ton van Oostwaard: Algemeen lid

6. Beleidsplan

Download het beleidsplan hier.

7. Beloningsbeleid 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten. De kosten van bestuurlijke activiteiten worden vergoed op basis van bonnetjes.

Vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersbijdrage. Kosten voor drinken en eten wordt op basis van bonnetjes vergoed.

Coördinatoren van vrijwilligersgroepen.

Deze coördinatoren zijn niet in dienst van de stichting. De directeur van de stichting is zelf ook coördinator. Alle coördinatoren houden hun uren bij die zij inzetten voor hun coördinatiewerkzaamheden. Deze uren worden alleen betaald indien aan het einde van het jaar hiervoor financiële ruimte is. Deze financiële ruimte is gelijk aan de totale inkomsten minus de operationele kosten en minus een beperkte buffer voor het jaar erop. Een coördinator mag maximaal 30 euro netto per uur rekenen. De coördinator is niet in dienst van de stichting en moet zelf sociale lasten afdragen en belasting betalen. De gewerkte uren van een coördinator die niet worden vergoed, doneert een coördinator aan de stichting.