Heemsteder

Heemsteder: 29-3-2017: Een mooie dag om bomen te planten

Automatisch herkende tekst voor zoektermen: 29 maart 2017 Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl Uitleg over bomen van wethouder Heleen Hooij. Een mooie dag om bomen te planten Heemstede – Zo’n zes ver- schillende soorten jonge bo- men zijn vrijdag 24 maart ge- plant door leerlingen van de Valkenburgschool. Dat ge- beurde in het kader van de nationale …

Heemsteder: 29-3-2017: Een mooie dag om bomen te planten Lees verder »

De Heemsteder: 15-2-2017 (AL) voorjaarsactiviteiten op Meermond

Automatisch herkende tekst voor zoektermen: (Al) voorjaarsactiviteiten op Meermond Heemstede – Her en der ligt dag werd het braamstruweel het landschap nog ingepakt langs het Spaarne flink ge- door een sneeuwdeken van kortwiekt. Een uilenkast werd luttele centimeters. Daar om- opgehangen. Binnenkort is heen smelten sneeuwpoppen de verzorging van de boom- in de al sterker …

De Heemsteder: 15-2-2017 (AL) voorjaarsactiviteiten op Meermond Lees verder »

Heemsteder: 14-9-2016: Oogstfeest voorde hele buurt

Automatisch herkende tekst voor zoektermen: 14-9-16 Oogstfeest voor de hele buurt Heemstede – Op vrijdag 23 september organiseert de werkgroep Heemstede van de Stichting MEERGroen een oogstfeest. Het evenement vindt plaats op Park Meer- mond, ’s middags van 12.30 tot 15.00 uur. Het oogstfeest wordt georganiseerd in het kader van de Burendag. le- der is …

Heemsteder: 14-9-2016: Oogstfeest voorde hele buurt Lees verder »

Heemsteder: 14-9-2016: Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd

Automatisch herkende tekst voor zoektermen: Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd Heemstede Op woens- werkt de stichting met 150 vrijwilligers. Op ecologische dag 7 september onderte- vrijwilligers bij toerbeurt da- basis met vooral oog voor kenden de gemeente Heem- gelijks in Park Meermond en het hergebruik van alles wat stede (wethouder Hooij) en in Groenendaal. Tijdens een …

Heemsteder: 14-9-2016: Inzet vrijwilligers Meergroen geformaliseerd Lees verder »

De Heemsteder: 29-6-2016: Veldbloemen verwoest door rijplaten

Automatisch herkende tekst voor zoektermen: Heemsteder il MEERgroen teleurgesteld Veldbloemen verwoest door rijplaten Regio – In de gemeen- te Haarlemmermeer is sinds enige tijd discussie over het maaibeleid. Er wordt minder gemaaid, waardoor bloemen (en bij behorende fauna) meer kans tot groei krijgen. Niet ieder is daar blij mee. Natuurororganisaties heb- ben er minder moeite …

De Heemsteder: 29-6-2016: Veldbloemen verwoest door rijplaten Lees verder »