De Heemsteder: 29-6-2016: Veldbloemen verwoest door rijplaten


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Heemsteder il MEERgroen teleurgesteld Veldbloemen verwoest door rijplaten Regio – In de gemeen- te Haarlemmermeer is sinds enige tijd discussie over het maaibeleid. Er wordt minder gemaaid, waardoor bloemen (en bij behorende fauna) meer kans tot groei krijgen. Niet ieder is daar blij mee. Natuurororganisaties heb- ben er minder moeite mee dat er minder gemaaid wordt. Dat komt de biodiversiteit ten goede, als je het goed doet. Wil je niet alleen bezuini- gen, maar echt wat doen aan de biodiversiteit dan lijkt het stichting MEERgroen een goed idee eens naar de klap- dat daarna de grond weer rul rozen- en orchideeënvelden gefreesd wordt zodat de ak- te kijken die in 2007 en 2008 kerkruiden kans hebben om door de wijkraad samen met weer te kiemen. de Heimanshof (sinds 2011 onder beheer van Stichting Dat gaat nu al 10 jaar goed, 100.000. Een lust voor oog is MEERgroen) zijn aange- waarbij MEERgroen om de het zeer zeldzame spiegel- legd aan beide zijden van de 5-7 jaar uit eigen middelen klokje. Vooral op de voedsel- Ytocht tussen het Haarlem- sommige stukken bij zaait. arme stukken: Wie van wil- mermeerse Bos en het huidi- Wat ook nodig is, is om de planten houdt moet zeker ge Willem Alexander zwem- ‘plaagplanten’ zoals distels in de Haarlemmermeer gaan bad. Het gaat om totaal 20 en zuring terug te dringen. kijken. vakken van samen 2.5 ha. Anders nemen die het beeld over en zaaien zich zover al Jammer vindt MEERgroen Reeds 10 jaar houden na- de wind hun zaad mee neemt het dat onlangs 6 van de 20 tuurorganisaties de vinger uit. Dat werk gebeurt elk jaar vakken volledig verwoest zijn aan de pols om te zorgen in juni als de grootste bloei met ijzeren rijplaten en grote dat het gewas elk jaar weer voor bij is. machines. Zal de schade te een lust voor het oog wordt. De paarse rietorchissen herstellen zijn? Nu de bloe- en tegelijkertijd een schuil- staan er met circa 10.000 men midden in de bloei ver- plaats en voedselbron is voor stuks goed bij, de gele rate- woest zijn voor ze zaad heb- vele insecten en dieren. Dat laars met honderdduizenden ben kunnen maken, gebeurt vereist elk jaar dat er ge- en de pastelkleurige moe- dat niet meer uit zichzelf. Er wacht wordt met hooien tot raswespenorchissen inmid- moet weer gefreesd en bijge- het zaad rijp is en gevallen en dels ook tussen de 50.000 en zaaid worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.