Heemsteder 11-4-2018 Nestkasten voroor het Sorghbosch Burgerparticipatie meer dan woorden alleen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
meer ee omringd door een manier om yoga thuis te vol van struinen en sluipen. Dat za dat als je tijdens het struinen een Heemstede – Koploper in de vier- de pa vorm van munitie. Nu is het zo de elementen: aarde, lucht, water gen wanneer het je uitkomt. gen de Dolfijnen ook wel zitten, gewei vindt je het mee mag ne- kanse en vuur van de zon. Dat doet echt Sandrasana daagt u uit om zelf de dus het ging ‘de paden af maar iets met je, het is een hele aparte ervaring aan te gaan. deklasse HBC nam het afgelopen Tim men maar dit soort trofeeën kun zondag op tegen plaatsgenoottings energie. Ik merk dat veel mensen Tel. Sandra Diependaal: de lanen niet in. Gewapend met je maar beter laten liggen en de RCH. Afgezien van de stand op de nae het heerlijk vinden.” verrekijkers en een tellertje was boswachter waarschuwen zodat ranglijst, is het altijd een beladen doe 06-11788853 de opdracht duidelijk: tel de her- het veilig wordt opgeruimd! Yoga in de buitenlucht kan op wedstrijd omdat vooral de eer in reke ten. Onderweg vertelde de bos- twee manieren: met wandelen of Mirjam Goossens wachter honderduit. Over her- Na het verkennen van één van de een dergelijke derby telt. sch ten natuurlijk, want wat is nu het vele bunkers die de Waterleiding-RCH had zich goed voorbereid en RC geheim van het gewei? Waarom duinen rijk is, zat de expeditie er ingesteld op de speelwijze van Re ‘Burgerparticipatie meer dan woorden alleen’ heten jonge mannetjes Spitser? op. De eindstand van het tellen? HBC. RCH probeerde met de lan- v En wat ligt daar nu? Oh, een vos- In twee uur tijd 111 herten, een ger bal naar voren de snelle aan- | sendrol, kijk maar goed je kunt buizerd, nijlganzen, kuifeenden, vallers in stelling te brengen. De de veertjes van zijn prooi nog salamanders, wilgenhoutrupsen altijd goed spelende linksback Heemstede – Het Sorghbosch het uitspitten van overtallige es- zien. Geen vraag van de Dolfij- en zelfs een paar Dolfijnen. Dolfij- van HBC Niel van Hooff had het langs de Herenweg heeft in de af- doorns in het bos. Zo werd licht sen werd er vrolijk doorgeteld, na nen bleef onbeantwoord. Intus- nen die dankzij Bas een stuk wij- heel lastig tegen de razendsnelle gelopen jaren een flinke achter- en lucht geboden aan de statige een half uurtje stond de teller al in eigen omgeving. zer zijn geworden over de natuur Urwin Ussel. HBC is voetballend stand opgelopen in het onder- eiken en beuken van het bos die op meer dan 50 herten! de betere ploeg en probeert via houd. Momenteel voeren de ei- zich nu wat vrijer kunnen ontwik- Meer informatie? combinaties richting het vijande- info@spaarnegeuzen.nl of lijke doel op te stomen. Door de genaren van dit bos met de ge- kelen. Na het middaguur trokken Onder de dennen mochten er www.spaarnegeuzen.nl. meente en Stichting MEERGroen grote inzet van RCH speelde HB de enthousiaste vrijwilligers door besprekingen over een beheer naar Park Meermond om daar bo- een lastig wedstrijd. HBC liet zic een goed resultaat vooral in met nieuw elan. Uitgevoerd door men te gaan planten. Met het uit- eerste helft ontglippen. Onda vrijwilligers, in nauwe samen- spitten van steeds verder uitdij- het verzet van RCH kreeg spraak met de bewoners van het ende braamstruiken was daar in voldoende kansen. Een ko omliggende Nieuw Overbos, Ken- de winter ruimte gemaakt voor van Olfers raakte de kruising nemerduin en Kennemeroord. nieuwe aanplant van jonge ber- paal en lat. Kruithof mikte Vooruitlopend hierop hebben ken, meidoorns, beuken en ande- af 18 meter naast het doe vrijwilligers van MEERGroen in doelpunt kon niet uitblijve re soorten. Zodat Park Meermond de wintermaanden al het nodi- ook in de toekomst een gevari- viel echter aan de ander ge werk in het bos verzet. Daarbij eerd aanzien houdt. Een voorzet van RCH VI is nagedacht hoe bewoners, vaak Geïnspireerd om ook eens in het doelman Verhage heen van gevorderde leeftijd, ook een tweede paal stond Xan groen te gaan werken? Meld u actieve rol kunnen vervullen. Vrij- aan als vrijwilliger bij Eric Jagt- sen geheel vrij om RC dag kreeg dit handen en voeten man, 06-43803837. 1-0 voorsprong te zett Ussel kon de 2-0 voor met het ophangen van een se- scorebord bijschrijver rie door bewoners geadopteerde Bijdrage: Eric Jagtman, vrijwil- Verhage voorkwam nestkasten. Een bont gezelschap ligersgroep Heemstede, Stich- zelfs een derde treffe van vrijwilligers, bewoners en po- ting MEERGroen. litici was tot aan het middaguur druk met het ophangen van de- ze kasten. De bewoners wezen voor de zichtbaarheid aan waar de nestkasten moesten komen te hangen. Dat daarop een paar- Heemstede – Woensdag 18 april tje pimpelmezen meteen de aan- maken de kinderen bij de Knut- geboden nestplaats innam leid- selclub van WIJ Heemstede een de natuurlijk tot groot enthousi- mooi lichtje. Ze doen dat van een asme. waxinepotje, versierd met stof De aanwezige politici van WD en van een bandana. Tijd: 13.30 tot HBB lieten zien dat voor hen het 15.00 uur bij WIJ in de Molenwerf, thema burgerparticipatie meer Molenwerfslaan 11, Heemstede. is dan woorden alleen. Zij staken Kosten: €5,-. Aanmelden: 023-548 Foto’s: Harry de handen uit de mouwen bij het 38 28. ophangen van de nestkasten en Knutselclub 11-4-10

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.