De Heemsteder: 15-2-2017 (AL) voorjaarsactiviteiten op Meermond


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
(Al) voorjaarsactiviteiten op Meermond Heemstede – Her en der ligt dag werd het braamstruweel het landschap nog ingepakt langs het Spaarne flink ge- door een sneeuwdeken van kortwiekt. Een uilenkast werd luttele centimeters. Daar om- opgehangen. Binnenkort is heen smelten sneeuwpoppen de verzorging van de boom- in de al sterker wordende gaard aan de beurt. Bij zeven- zon. Wie goed rondkijkt kan tig fruitbomen zal de boom- zelf de eerste tekenen van de spiegel worden ontdaan van lente al waarnemen. Op de omringend groen, en daarna Dreef piept het eerste groen zal rond elke boom een hu- van de narcissen al verwach- musrijke mestlaag worden tingsvol naar boven. Her en aangebracht. Wat dat ople- der worden de eerste bloei- vert zullen we in september ende sneeuwklokjes gezien. beleven. Dan wordt er net als In de tuin bloeit de toverha- in voorgaande jaren opnieuw zelaar. Een goed moment om een spetterend feest georga- het landschap op weg te hel- niseerd om de oogst te vie- pen naar het nieuwe seizoen. ren. Geïnspireerd door deze Fotografie: Eric Jagtman. Op Park Meermond is daar ontluikende voorjaarsactivi- in de afgelopen weken hard teiten? Kom dan ook eens ken. Dat kan iedere vrijdag, aan gewerkt. De wilgen rond samen met de vrijwilligers de nadere inlichtingen bij Eric het moeras zijn geknot. Vrij- handen uit de mouwen ste- Jagtman, 06-43803837. 15-2-17

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.