Flora en Fauna Column

Sinds april 2006 is er elke week de natuurcolumn ‘Ontdek de Flora en Fauna van de Haarlemmermeer’ verschenen in de Hoofddorpse Courant.
Deze column heeft ten doel belangstelling voor de verrassende verscheidenheid van planten en dieren in onze leefomgeving te wekken.

Armbloemig Armbloemig look en Rijkbloemig armbloemig look

Het is verbazend hoe afhankelijk we van de wereldhandel  zijn geworden voor essentiële producten. Niemand lijkt zich te bekommeren om zelfvoorzienendheid bv van voedsel. Lang waren we welzelfvoorzienend. Er groeit genoeg in ons land om ons ruim te voorzien. Een van die leuke en lekkere producten uit het wild zijn wilde uien. Maar weinig mensen …

Armbloemig Armbloemig look en Rijkbloemig armbloemig look Lees verder »

Rossig Buiskussen

Op een zeer zwaar verteerd stuk wilgenhout straalde mij deze week een intens oranje kleur tegemoet (foto). Deze oranje klodders bleken een slijmzwamsoort te zijn met de naam Rossig Buiskussen. De detailopname  maakt duidelijk waarom het een buiskussen heet. De blobs bestaan namelijk uit dicht op elkaar gepakte minuscule buisjes. Ik heb een zwak voor …

Rossig Buiskussen Lees verder »

Vals essenvlieskelkje (Essentaksterfte)

De es is een van de meest voorkomende boomsoorten van ons land en ook in de Haarlemmermeer, zowel als bosboom als in de bebouwde kom. Met deze es leven er zeker 100 organismen samen, waaronder specifieke mossen, korstmossen en schimmels. Over twee schimmels daarvan gaat deze column: het essenkelkvliesje en het valse essenvlieskelkje dat een …

Vals essenvlieskelkje (Essentaksterfte) Lees verder »

Nonnetje

Elk jaar in de winter kijk ik uit naar een paar van de mooiste eenden soorten die er bestaan. Ze zijn dan allemaal in prachtkleed. Bij duizenden en tienduizenden zie je dan smienten. Een stuk zeldzamer en spectaculairder zijn de zaagbekken. Vooral in februari kun je grote zaagbekken aantreffen in de bebouwede kom. De mannetjes …

Nonnetje Lees verder »

500 ste Flora en Fauna column: Grauwe Abeel

Grauwe Abeel Omdat we een nieuwe Stichtingmeergroen.nl website opzet aan het maken zijn, kwamen we er deze week toevallig achter dat er sinds mei 2006 inmiddels 499 columns geweest zijn en dat dit dus de 500ste is. Reden genoeg om een bijzonder onderwerp te kiezen en dat werd de Grauwe Abeel. Weinig mensen kennen deze …

500 ste Flora en Fauna column: Grauwe Abeel Lees verder »

Aalbes

Door de meerbomen.nu actie ben is sterk gefocust op bomen en struiken. Van 100.000 vorig jaar, zijn we er nu landelijk 1,5 miljoen aan het verzamelen. Inmiddels hebben we er ca 200.000 bij elkaar op de helft van de tijd dat er geoogst kan worden: door de Coronaperikelen durven vele mensen en vooral bedrijven niet …

Aalbes Lees verder »

Waaiertje

Paddenstoelen zijn het meest algemeen in de herfst als het nog warm is, maar ook vochtig en wanner er veel aanbod is aan organisch materiaal om te verteren. Maar het gehele jaar door groeien er soorten, sommige zijn typisch voor april zoals morieljes en andere soorten typisch voor de winter. Zo fleuren de knalrode kelkzwam …

Waaiertje Lees verder »

Waterhoen

Het hele jaar brengen waterhoentjes paarsgewijs door aan oevers en in rietvelden, maar in de winter clusteren ze samen aangevuld met wintergasten uit Oost en Centraal Europa en zwermen ze uit over weilanden en graslanden en komen dan ook tot in tuinen. De nachten brengen ze dan samen door in bomen, soms wel met 8-12 …

Waterhoen Lees verder »