Atalanta

De Atalanta is aan het einde van de zomer een van de meest algemene dagvlinders. Dagvlinders zijn er in allerlei types. Je hebt standvlinders die permanent in de zelfde buurt blijven zoals de blauwtjes. Er zijn zwervers die over wat grotere afstanden migreren en er zijn trekvlinders, die van grote afstanden hier terecht komen. De atalanta hoort bij de trekvlinders. De exemplaren die hier in april /juni aankomen komen uit het Middellandse zee gebied en leggen hier hun eitjes voor een tweede generatie. Deze komen nu uit in grote getalen en er zijn er dit jaar extra veel door de warme periode die we net achter de rug hebben. De meeste van deze vlinders gaan nu op hun trek naar het zuiden beginnen. Zoals de atalanta doen ook de distelvlinder en de kolibrievlinder trekvlinders. De Distel vlinder is daarbij een invasie soort die af en toe in heel grote aantallen voorkomt

Bijzonder

Atalanta’s worden aan getrokken door de bloemen die nu bloeien, waarvan vooral het Koninginnenkruid belangrijk is, maar ze zijn ook gek op rot fruit wat in deze tijd van het jaar ruim beschikbaar is. Op de foto zit een Atalanta naast een rotte peer, waar hij net van gegeten heeft net als een wesp. Vlinders zijn ook te onderscheiden op de soorten waardplanten, waar hun rupsen van eten. Vorige keer behandelden we de koolwitjes die van kolen en andere kruisbloemigen leven. De rups van de atalanta leeft van brandnetels. En niet alleen zij, ook de kleine en de grote vos, de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia hebben de brandnetels als favoriete waardplant. Dus mensen, laat voor deze vlinders de brandnetels staan! De atalantarups maakt elke dag een coconnetje van een aantal brandnetel bladeren die hij bij elkaar spint. Daarin verblijft hij overdag en in de nacht eet hij verder om weer een nieuwe cocon te maken voor de volgende nacht.

Waar

De Atalanta is een algemene dagvlinder. Het is een trekvlinder die vooral overwintert in het Middellandse zee gebied en voor een klein deel in huizen en schuren in onze regio.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.