Wespbijen (3)

Dit is de laatste van 3 columns over wespbijen en hun gastheren, de
zandbijen. Alle genoemde soorten zijn solitaire bijensoorten, die i.t.t.
volkvormende (sociale) honingbijen zo weinig honing verzamelen dat zij
geen angel nodig hebben om hun voorraad tegen (grote) rovers te
beschermen. Van de 71 zandbijsoorten, die in Nederland waargenomen
zijn, komen 14 in de Haarlemmermeer voor, nagenoeg alle in De
Heimanshof en Arnolduspark. Van de 43 wespbijsoorten die in Nederland
vastgesteld zijn, komen 11 soorten met zekerheid in onze polder voor, ook
vooral in en om De Heimanshof. Dat er zoveel soorten in en bij de
heemtuin voorkomen, komt door de grote verscheidenheid aan
waardplanten die daar voorhanden zijn. Bijna de helft van de wespbijen in
de Haarlemmermeer heeft meer dan één gastheer. De gewone wespbij, de
gewone kleine wespbij en de sierlijke wespbij hebben ieder twee
gastheren, de donkere wespbij en de smalbandwespbij zelfs drie. Het is
ondoenlijk om alle soorten zandbijen en wespenbijen te behandelen. Bij
wijze van uitzondering is het wellicht een keer illustratief om de veelheid
aan soorten en relaties eens op een rij te zetten. Daarom hierbij de door
Prof Ernst gedocumenteerde zandbijen en hun wespbij-parasieten op een
rij:

Zandbijen en hun wespbijen in de Haarlemmermeer

Zandbij soort Parasiterende Wespbij
Witbaardzandbij Bleekvlekwespbij
Meidoornzandbij Gewone wespbij (foto bij column1)
Donkere wespbij
Signaalwespbij
Goudpootzandbij Roodzwarte dubbeltand
Grasbij Kortsprietwespbij
Signaalwespbij
Vosje Sierlijke wespbij (foto bij column2)
Roodgatje Gewone dubbeltand
Gewone dwergzandbij Gewone kleine wespbij
Zwartbronzen zandbij Smalbandwespbij
Donkere wespbij
Viltvlekzandbij Gewone wespbij
Smalbandwespbij
Donkere wespbij
Vroege zandbij Geelschouderwespbij
Fluitenkruidbij Langsprietwespbij
Witkopdwergzandbij Gewone kleine wespbij
Grijze rimpelrug Roodsprietwespbij (foto bij column3)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.