Kraanvogel

Kraanvogel
Het voorjaar is in volle hevigheid losgebarsten. Minstens 20
plantensoorten kwamen er afgelopen week in bloei, de zangvogels zingen
massaal en de eerst insecten komen uit hun schuilplaatsen. Uit tientallen
mogelijke onderwerpen kies ik toch maar voor een bijzondere doortrekker.
Er werd een groep van 20 kraanvogels waargenomen boven de polder bij
Badhoevedorp. Kraanvogels spreken tot de verbeelding en ze zijn
omgeven door symboliek en mythes. Ze zijn een stuk groter dan
ooievaars en broedden vroeger massaal in Nederland. Maar het is ze te
druk geworden. Ze zijn erg schuw omdat er massaal op geschoten wordt
tijdens hun trek. Kraanvogels zijn alleseters. Wanneer ze in hun
broedgebied of in hun winterverblijf zijn, eten ze voornamelijk dierlijk
voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën. Op doortrek eten ze
eikels, en achtergebleven maïskorrels, granen en aardappelen op de
velden.

Bijzonder

In de broedtijd baltsen de kraanvogels met luide trompetgeluiden en wilde
dansbewegingen. Door afname van het aantal vochtige broedgebieden is
de populatie kraanvogels in Europa sterk afgenomen. Elk jaar komen op
een aantal plaatsen groepen kraanvogels op de grond in Nederland. De
belangrijkste rustplaatsen zijn in Oost-Brabant en Noord-Limburg en
Overijssel. De kraanvogel staat op de Nederlandse Rode Lijst. De redenen
hiervoor zijn de geringe verspreiding en de gebondenheid aan kwetsbare
gebieden in de trektijd.

Waar

Kraanvogels was eens een gewone inheemse vogel. Door ontginning van
moerassen en drukte is dat verleden tijd. Ze broeden nog wel in Rusland
en Scandinavië in uitgestrekte moerassen. In Nederland zien we ze vooral
als doortrekkers en dan bijna alleen over Oost-Nederland. Dat er
verschillende groepen over de duinen trokken en tenminste een over onze
polder is dan ook al opmerkelijk. Sinds 1999 hebben een aantal paartjes
een plek gekoloniseerd in het uitgestrekte Fochteloerveen in Drenthe. De
voortplanting gaat langzaam met gemiddeld 0.5 tot 1 jong per nest.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.