Grote Kroosvaren

Het najaar is bijzonder droog en zacht geweest. Door het ontbreken van
nachtvorst en de hoge temperaturen maken we een soort 2e lente mee,
waarin allerlei soorten opnieuw gaan bloeien of door blijven groeien. Dat
gebeurt niet alleen op het land maar ook op het water. Een soort
waarvoor ik deze week uw aandacht wil vragen in dat verband is de grote
kroosvaren. Het is de grootste van 8 soorten kroos in ons land. Vandaag
zag ik een sloot die zo dicht begroeid was dat meerkoeten er overheen
konden lopen! De grote kroosvaren groeit bijzonder snel om dat hij alleen
voorkomt waar hij veel water, voedsel en zonlicht aantreft: elke week een
verdubbeling van plantjes! Maar onder dergelijke 10 cm dikke
kroospakketten sterft veel leven uit door gebrek aan zonlicht.

Bijzonder

De grote kroosvaren is zowel wel als niet een exoot. Het is nl een plantje
dat goed gedijt in warmte. Het kwam massaal voor in ons land tussen
voorgaande ijstijden en is tijdens de laatste ijstijd weer uitgestorven. Dat
bleef zo tot ergens vorige eeuw. In Amerika is het plantje niet door de
ijsmassa"s "doodgedrukt" tegen bergmassa"s als de Alpen en de Pyreneeën
omdat de Amerikaanse gebergtes van Noord naar Zuid Lopen. Daarom is
dit plantje daar blijven overleven en is het vorige eeuw door een onverlaat
uit de Verenigde Staten meegenomen en al of niet per ongeluk in
Europese buitenwater uitgezet. Sinds die tijd neemt het onze sloten en
vooral die in West Nederland weer stormenderhand in bezit. Bij vorst
sterft het plantje af, maar de sporen overleven de vorst en vandaar uit
verspreid hij zich weer het volgende jaar. Dit jaar zijn de
kroosvarenpakketten door het zachte najaar extra dik. Dat kan leuk
worden als de klimaatverandering verder door zet.

Waar

De grote kroosvaren houdt van zonnige plaatsen in ondiep, zoet of zwak
brak, stilstaand water met een bodem van klei of laagveen en is daarom
vrij algemeen in het westen en midden van het land en zeldzaam in het
oosten en zuiden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.