Beemdkroon

Met het korten van de dagen en het dalen van de temperatuur wordt het
aantal bloeiende planten steeds minder. Maar er blijven altijd soorten die
bloeien. Deze week een soort, die onze bermen met fraaie lila bloemen
kan kleuren van juni tot aan de vorst. Beemdkroon of Knautia is een soort
die in De Heimanshof massaal voorkomt, maar die landelijk als rode
lijstsoort beschouwd wordt omdat hij zo snel in aantal af aan het nemen
is. Die afname wordt geweten aan vermesting en verzuring van onze
bermen. Beemdkroon is een plant uit de kaardenbolfamilie. Dat is te zien
aan de zaadbollen waarop net als bij kaardenbollen naaldjes staan op elk
zaadje in het zaadhoofd. Ook de bladeren maken met als bij de
kaardenbollen een kommetje waar water in kan blijven staan, maar dan
veel minder indrukwekkend dan de halve liter die in een echte
kaardenbol-bladoksel kan blijven staan. Beemdkroon is een vaste plant,
wordt 50-100 cm hoog en geeft bladeren die onderaan gaafrandig en
bovenaan diep ingesneden zijn. Er bestaat een verwante
beemdkroonsoort, waarvan de bladeren allemaal ongedeeld zijn. Ook deze
staat in De Heimanshof. Beemdkroon heeft een vertakte wortelstok en
soms ook uitlopers.

Bijzonder

De bloemen bevatten veel nectar waar zowel dagvlinders als honingbijen
en hommels op af komen. Er is zelfs een solitaire bij, de Knautiabij die
speciaal afhankelijk is van deze plant(zie foto). Ook deze bij staat
inmiddels op de Rode lijst van bedreigde soorten. Ook de knautiawespbij,
wordt op deze plant gezien. Deze wespbij parasiteert weer op de
knautiabij. De oude latijnse naam Scabiosa van beemdkroon heeft
betrekking op het gebruik van de plant als middel tegen schurft.

Waar

Beemdkroon houdt van zonnige plaatsen op matig droge tot vochtige,
matig voedselrijke, kalkhoudende grond. De soort groeit in bermen, in
hooiland, bosranden, binnenduinen en langs spoorwegen en komt voor in
Europa en West-Azië.De soort komt buiten De Heimanshof sporadisch
voor in de polder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.