Gewone vliegendoder

De meeste mensen krijgen geen positieve gedachten bij wespen. Dat is te
"danken" aan de gewone limonade wesp. Dat er duizenden andere
wespensoorten in Nederland leven, waar we nooit last van hebben en die
een fascinerende verscheidenheid van leefwijzen hebben is niet zo
bekend. Wat (de meeste) wespensoorten van bijen onderscheid, is dat zij
hun jongen groot brengen met levende prooien, terwijl bijen hun larven
voeren met stuifmeel als eiwitbron. Verreweg de meeste wespensoorten
zijn sluipwespen. Bijna voor elke soort insect bestaat er wel een
gespecialiseerde sluipwespensoort. Daarmee vervullen ze een belangrijke
rol in het handhaven van evenwicht in de natuur. Een andere groep
wespen bestaat uit graafwespen. Zij ontlenen hun naam aan het feit dat
ze gangen graven en deze vullen met 1 of meer prooien, waarbij zij hun
eieren leggen. Graafwespen zijn vanwege dit zware werk meestal nogal
groot (2-4 cm). Ook bij deze groep bestaat er een specialisatie naar
prooidieren, die in hun namen tot uitdrukking komt: vliegendoders,
rupsendoders, spinnendoders, etc. De meeste graafwespen maken nesten
in los zand in de zon. Afgelopen week ontdekten we een hele kolonie van
graafwespen, die in een diep beschaduwd bos op De Heimanshof tientallen
gangen had gegraven.

Bijzonder

De graafwespnesten waren van de gewone vliegendoder. Deze wespen
maken holen die loodrecht 30- 40 cm de grond in gaan. Prooidieren zijn
vliegen uit de dazen-, wapenvliegen- en snipvliegenfamilies. Afhankelijk
van hun grootte, worden er tussen 5-10 vliegen in een nest gebracht. Elk
vrouwtje graaft zo"n 10 holen. Om de vliegen te vangen, worden
schermbloemigen en vooral berenklauw bloeiwijzen afgezocht, maar ook
bij mest wordt er gejaagd. De gewone vliegendoder is een soort die tot
diep in oktober actief blijft.

Waar

De gewone vliegendoder is een vrij algemene graafwespensoort. De soort
heeft een voorkeur voor open, zandige tot lemige plekken en komt ook
voor in stedelijke gebieden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.