Klapekster

Deze week werd een heel bijzondere vogel gemeld uit Zwaanshoek en wel
een klapekster. Bijna alles aan deze vogel is bijzonder. Het is b.v geen
eksterachtige, maar een zangvogel. Waarom hij klapekster heet heb ik
niet kunnen achterhalen. En verder is het een zangvogel die zich
roofvogelmanier heeft eigen gemaakt. Hij heeft nl een haakvormige bek,
waarmee hij zijn prooien vangt. Klapeksters zijn, als je hun gewoonten
ken, al vanaf een afstand te ontdekken, omdat ze in de topjes van
boompjes, struiken, hekken of telefoondraden zitten. Daarvandaan
speuren ze de omgeving af naar prooi die meestal bestaat uit wat grotere
insecten, hagedissen, kleine knaagdieren of zangvogeltjes tot wel de
grootte van een zanglijster. In Nederland zijn het meestal muizen en
kevers. En als hij een goede vangdag heeft, gebruikt hij doorns, takjes en
prikkeldraad om zijn prooien tijdelijk ´op te slaan´ als voedselvoorraad,
soms nog half levend.

Bijzonder

De klapekster was tot 1950 een vrij zeldzame broedvogel van ons land. In
1998 is het laatste broedpaar geconstateerd. Maar in de winter kan deze
bijzondere soort als wintergast en doortrekker uit Scandinavië nog wel
eens gezien worden. Maar ook dan is hij met 200- 400 exemplaren niet
erg algemeen.
De klapekster heeft in Nederland de status van zeer bedreigde rode lijst
soort. De achteruitgang is begonnen door de ontginning van zijn
voorkeursbiotoop. De overgebleven gebieden werden ongeschikt door
recreatie en spontane opslag van bos. Dat komt omdat de klapekster
jaagt vanuit uitzichtpunten.

Waar

Voor 1950 was de klapekster een schaarse broedvogel (mogelijk enkele
honderden broedparen) van uitgestrekte heidevelden en hoogvenen met
wat struikgewas en her en der een boompje. Dergelijke landschappen
waren te vinden in Drenthe en het zuidoosten van Friesland en in
Gelderland en Noord-Brabant en de duinstreek. De klapekster heeft een
brede verspreiding over het hele noordelijk halfrond, en wereldwijd is de
soort daarom niet bedreigd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.