Damhert (2)

Dit is de tweede column over het optrekken van het Damhert in onze
polder en de ecologie van deze soort.

Bijzonder

Het damhert werd in 2004 op de Nederlandse Rode Lijst voor zoogdieren
gezet in de categorie bedreigd. De actuele status is ´gevoelig´. Er mag
dus niet zomaar op gejaagd worden. Zowel in de duinen als op de Veluwe
is daar wel spraken van. Damherten zijn dagdieren. In verstoorde
gebieden worden het echter meer schemeringsdieren. Oudere mannetjes
hebben de neiging vooral ´s nachts te leven. Het damhert is een goede
zwemmer. Half oktober is een heftige tijd voor het damhert: de
bronstperiode. De herten vechten dan om een territorium en om en de
gunst van een roedel vrouwtjes. Je kunt dan vaak ondiepe kuilen vinden
waar deze arena zich meestal bevindt (wordt ook wel ´lek´ genoemd,
mogelijk omdat deze flink met urine besproeid wordt). In deze periode
zijn de bokken niet toerekeningsvatbaar.

Waar

Het damhert komt van nature voor in volwassen loofbossen en gemengde
bossen, zelden in naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor bossen met
een dichte onderbegroeiing, in de buurt van open parkachtig bosgebied en
landbouwgronden. De bossen dienen voornamelijk als schuilplaats, terwijl
de meer open gebieden als graasplek dienen. In Nederland komt het
damhert voor op de Veluwe, in de duinen en op kinderboerderijen en
hertenkampen. Tussen de ijstijden leefden de damherten onder andere tot
in West-Europa, maar de laatste ijstijd heeft de dieren naar Klein-Azië
verdreven. De Romeinen brachten de soort weer met zich mee en
verspreidden het dier door het gehele Romeinse Rijk. In onze regio zijn
damherten sterk toegenomen in de Kennemer- en Waterleidingduinen.
Deze winter waagden weer meer damherten de oversteek over de
ringvaart. Het zijn meestal door dominante bokken verjaagde jonge
mannetjes. Een exemplaar werd langs de Hoofdvaart doodgereden. Graag
hoor ik van andere waarnemingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.