Kauw

Tegen de schemer in deze winterdagen kun je grote groepen kauwtjes
tegenkomen. Zij verzamelen zich in deze periode voor de slaaptrek.
Slaaptrek is een verschijnsel dat zich bij allerlei vogels voordoet, zoals bij
spreeuwen, meeuwen en kraaiachtigen. Dit zijn sociale vogels die overdag
alleen of in paren voedsel zoeken en ´s avonds veiligheid bij elkaar zoeken
in grote aantallen op vaak vaste plaatsen. Bij kauwtjes en spreeuwen gaat
dit vaak gepaard met spectaculaire en speelse sociale uitingen. Bij
stormachtig weer worden vooral kauwtjes geïnspireerd tot spectaculaire
toeren. Interessant is om te zien dat de band tussen stelletjes zo sterk is
dat ze ook in de acrobatische acties prachtig in paren bij elkaar blijven
vliegen.

Bijzonder

De kauw is de kleinste soort kraai. Het is een slimme alleseter, die zowel
in cultuur- als natuurgebieden voorkomt. Kauwen sluiten een band voor
het leven en zijn onafscheidelijk. De kauw is een holenbroeder, die zich
thuis voelt in boomholtes , schoorstenen en gebouwen. Zo komt hij aan
de volksnaam torenkraai.
Vroeger, toen een papagaai te duur was om aan te schaffen als huisdier,
werd een kauwtje vaak als vervanger uit het nest gehaald. Als huisdier
wordt een kauw snel tam (en brutaal) maar kwijnt weg in een kooi.
Tegenwoordig mag een kauw daarom niet meer als huisdier gehouden
worden. Voor een kauw is het eerste levensjaar het moeilijkst om door te
komen. Als dat lukt kunnen ze wel 30-50 jaar oud worden.

Waar

De kauw komt in heel Europa en Noord-Afrika voor tot aan de Oeral. In
Nederland is het met rond 200.000 paar een algemene vogel, die nog
steeds in aantal toeneemt. In de winter komt er een veelvoud uit
noordelijke streken bij ons overwinteren. Die aantallen nemen licht af. In
de Haarlemmermeer is de kauw vooral een schoorsteenbroeder van wat
oudere wijken. Ook in schuren van boerderijen broedt hij veel en in het
wandelbos van Hoofddorp in oude bomen met holtes. In torenvalk- en
uilennestkasten vormen kauwen soms een plaag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.