Wezel

Het wezeltje is algemener dan andere roofdieren zoals de bunzing, de
hermelijn of de vos, die al eerder gemeld en behandeld zijn in deze
column. Het heeft ruim 4 jaar geduurd voor er een wezelmelding
binnenkwam. Dat gebeurde vorige week toen (waarschijnlijk) een kat in
Lisserbroek een wezeltje doodde. Wezels zijn volledig carnivoor, met een
sterke specialisatie op woelmuizen. Andere voedselbronnen zijn jonge
konijnen, vogels, eieren, kikkers en insecten.

Bijzonder

De wezel is het kleinste roofzoogdier ter wereld. Een vrouwtjeswezel
weegt met 35 gram nog minder dan een veldmuis. Mannetjes worden 50-
70 gram. Als wezels jagen, achtervolgen ze prooien tot in hun hol. De
dieren moeten ongeveer 1/3 van hun lichaamsgewicht aan voedsel per
dag eten en ze zijn daarom ook dag en nacht op jacht. Door hun geringe
lichaamsgrootte en hoge stofwisseling verliezen ze veel warmte en
isoleren ze hun hol met veren en pluis. De dieren leven in principe solitair,
behalve in de paartijd en in de periode dat de wat grotere jongen samen
met hun moeder op jacht gaan. Mannetjesterritoria zijn groter en
overlappen met die van verschillende vrouwtjes. De grootte van de
territoria hangt af van de muizenstand. Bij mannetjes van 1- 25 ha, bij
vrouwtjes van 1 -7 ha. Het gemiddeld aantal jongen is 6, maar kan wel
eens het dubbele zijn. In sommige jaren volgt een tweede worp. De
jongen zijn al na 3 maanden geslachtsrijp. Per volwassen vrouwtje kunnen
er wel 30 nakomelingen per jaar geboren worden. Hoewel wezels 5-6 jaar
oud kunnen worden, worden ze meestal niet ouder dan 1 jaar. Nogal wat
dieren komen om als verkeersslachtoffer of worden gedood door grotere
roofdieren. Huiskatten zijn geduchte wezel-doders.

Waar

Het voorkomen van wezels is gebonden aan de aanwezigheid van
woelmuizen en niet aan een bepaald type biotoop. Wezels leven in het
hele Noordelijke halfrond, zowel in stedelijke gebieden als op het
platteland. Graag ontvang ik meldingen van andere wezels in de polder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.