Muurwesp

Al 3 weken is het behoorlijk droog en warm. Dat betekent dat een stimulans voor de insectenwereld. De hoogste tijd dus om het
insectenhotelproject af te ronden wat we in november gestart zijn. De
rijkdom aan mogelijke bouwsels en fascinerende insecten wordt goed
geschreven in de website: biodiversiteitsjaar-2010.nl onder ´overzicht´.
Daar staan ook de Heimanshoftypen en de aan te treffen soorten. 24 april
droegen we 20 van de 24 insectenhotels over aan de nieuwe eigenaars.
Een nieuw ontdekte insectenhotel´gast´ is de muurwesp. Deze is verwant
aan de gewone wesp, maar is volledig onschuldig, heeft geen angel en
leeft niet in kolonies maar alleen. Na de overwintering zoekt het vrouwtje
een holle rietstengel, een oude kevergang in hout of een ander holletje.
Per broedcel brengt ze 2-4 larven van kleine vlinders en bladkevers en
sluit deze met klei af. De aantallen kever- en/of vlinderlarven bepalen de
broedcellen in een gang. Uiteindelijk wordt het hele nest met een extra
dikke prop afgesloten, bestaand uit zaagsel gemengd met klei dat met in
de krop meegevoerd water vermengd wordt. Om die reden werden
muurwespen vroeger metselwespen genoemd. De muurwesp kent 2
generaties per jaar van half april tot begin oktober.

Bijzonder

Als de nesten eieren van beide seksen bevatten dan worden de eieren die
later vrouwtjes leveren het eerst gelegd en aan het eind volgen de eieren
van toekomstige mannetjes, die dus ook meer aan parasieten blootstaan.
De muurwespen worden geparasiteerd door de schitterende gekleurde
goudwesp. De goudwesplarve komt iets eerder uit en vreet eerst het eitje
van de muurwesp op, en daarna de aanwezige prooidieren.

Waar

De muurwesp is in de Haarlemmermeer nog vooral bekend uit Hoofddorp.
In de Heimanshof komen drie soorten muurwespen voor die moeilijk uit
elkaar te houden zijn. In Europa komen tientallen soorten voor, sommige
in noordelijk landen en andere in zuidelijke. We houden ons aanbevolen
voor meldingen van muurwespen van buiten Hoofddorp.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.