Fenologie

De bedoeling van mijn columns over de Haarlemmermeerse Flora en Fauna is om u te attenderen op de fascinerende dingen die constant om
ons heen gebeuren. Om daar ook oog voor te krijgen is er geen betere
manier dan om aan ´fenologie´ te gaan doen. Fenologie is de studie van
de jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Bij vogels bestaat dat b.v.
uit het bijhouden wanneer de 1e exemplaren van een soort (b.v. de
boerenzwaluw) terugkeren uit het zuiden. Bij planten komt dat neer op
het bijhouden wanneer de 1e bloemen van elke soort bloeien en bij
insecten houd je bij wanneer de 1e exemplaren van een soort verschijnen.
Als je dat doet, krijg je meer gevoel voor de verbazingwekkende
dynamiek in de natuur. Bij mij begint de lente b.v pas als er weer in elke
tuin een tjiftjaf zingt (dit jaar niet op 21 maart maar op de 17e). En
daarbij verbaas ik mij elk jaar weer over het feit hoe een vogeltje van
maar 4-6 gram de hele reis heen en terug van Spanje en Marokko
overleeft en in één nacht opeens weer alle tuinen van ons land bevolkt.
Voor de jeugdclub van De Heimanshof hebben wij formulieren gemaakt
met lijsten van soorten die makkelijk te volgen zijn: één boekje voor
vogels, 1 voor planten en 1 voor insecten. Als je geboeid raakt door deze
natuurlijke dynamiek, en jaar in, jaar uit je gegevens bijhoudt, zoals
sommige Heimanshof-vrijwilligers al tientallen jaren doen, krijg je ook
meer inzicht in klimaatsveranderingen, het effect van zachte, droge, natte
en koude seizoenen. Het belangrijkste is dat je leert kijken en
luisteren naar je omgeving. De fenologieboekjes zijn te downloaden van
www.deheimanshof.nl/jeugdclub/downloads.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.