Smient

Door de strenge vorst van vorige week was alle water van het grote meer behalve het diepste deel rond Vork en Mes dichtgevroren. Op dit soort
diepe meren verzamelen zich dan alle watervogels uit de wijde omtrek.
Het is zeer de moeite waard om dan eens te gaan kijken. Watervogels
hebben in winter hun mooiste kleed en zijn bijzonder actief om hun
vrouwtjes te imponeren (baltsen). Zonder moeite telde ik bijna 20
verschillende soorten: Canadese ganzen* (wel 50), grauwe ganzen*,
nijlganzen*, knobbelzwanen, dodaarsjes *, en futen, aalscholvers *,
meerkoeten en waterhoentjes, de zeldzame nonnetjes*, kuifeendjes*,
tafeleenden, wilde eenden, krakeenden*, slobeenden, een pijlstaarteend *
maar vooral veel smienten. Van de met (*) gemerkte soorten is reeds een column
verschenen. Ik telde van de smient wel 3000 stuks. De smient is een van
de mooiste eendensoorten en heeft voor een eend een bijzondere roep.
De mannetjes roepen ´wiew-wiew´ en daarom heten de smient ook wel
fluiteend. Hun gefluit schalt voordurend over het water.

Bijzonder

De smient is in de winter de meest algemene watervogel in Nederland.
Wereldwijd zijn er ongeveer 1.5 miljoen dieren, waarvan er zo´n 400.000
in Nederland overwinteren. Op de Ouderkerkerplas naast de A9 zag ik er
deze week wel 100.000. Het lijkt wel of smienten de hele dag niets doen.
Dat komt omdat ze overdag in grote groepen bij elkaar bescherming
zoeken op open water. Pas in de schemer en de nacht fourageren ze. De
soort is beschermd en boeren krijgen een vergoeding voor schade.

Waar

De smient broedt in IJsland en de noordelijke delen van Scandinavië en
Siberië, maar in Nederland nauwelijks. Ze gedragen zich eigenlijk niet als
eenden, maar als ganzen: ze grazen de hele nacht op weilanden en eten
per nacht wel de helft (300 gr) van hun lichaamsgewicht. ´s Nachts is het
kenmerkende gefluit van overvliegende dieren overal te horen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.