Roerdomp

Iedereen kent de blauwe reiger, die bij ons in de polder b.v in het Wandelbos van Hoofddorp broedt. Maar er zijn nog 10 andere soorten
reigers, waarvan de ene soort nog schuwer en/of zeldzamer is dan de
andere. Zo meldde ik vorig jaar winter dat er grote zilverreigers in onze
polder waren terechtgekomen en ook dit jaar is er al weer tenminste één
gezien. De roerdomp is een andere schuwe reigersoort. Deze inheemse
reiger leeft sinds mensenheugenis in de moerassen en rietvelden van ons
land, die vroeger algemeen en uitgestrekt waren. Rond 1975 schatte met
het aantal broedparen op 500 tot 700. Daarna ging het snel bergafwaarts
o.a. door het verdwijnen van rietvelden door bosopslag, recreatiedruk en
stedenbouw. Na de winter van 1996 waren er nog maar circa 150 paar.
Een herstel na deze strenge winter -zoals daarvoor altijd het geval was-
bleef uit. De roerdomp staat daarom nu op de rode lijst van bedreigde
vogelsoorten.

Bijzonder

De roerdomp is een middelgrote, bruine reiger, die veelal verborgen leeft
in het riet en daarvoor (zie foto) een prima schutkleur heeft. Tussen het
riet zoekt deze soort naar amfibieën en vissen en dan vooral in
schemerperioden. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met
de snavel recht naar boven wijzend. In deze ´paalhouding´ is hij vrijwel
onzichtbaar. Het geluid dat de roerdomp maakt, is een laag dreunend en
zeer ver dragend ´hoemp´ geluid. Om vrouwtjes te lokken, maakt hij een
hoog en scherp geluid. Vroeger dacht men soms dat de roep van deze
vogel het geluid van de duivel was.

Waar

Het broedbiotoop bestaat uit grote, ongestoorde rietvelden die in het
water staan. In de winter is de kans om een roerdomp te zien groter dan
in de zomer, omdat er ´s winters meer roerdompen zijn en omdat ze ´s
winters vaker het riet verlaten om voedsel te zoeken. Soms zie je ze zelfs
over het ijs schuifelen Vorig jaar winter zag ik een roerdomp overvliegen
en de afgelopen week werd er een exemplaar in het Haarlemmermeerse
Bos waargenomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.