Riviergrondel

Het is schouwtijd van het waterschap. Dat betekent dat er flinke boetes
uitgedeeld worden als de afwatering belemmerd wordt door enigerlei
oever- en waterplanten. Voorafgaand aan de schouwen is er dan ook veel
activiteit langs watergangen. Zo prettig als het voor ons laaglanders is dat
overtollig water afgevoerd wordt, zo diep slikken is het voor
natuurliefhebbers en ecologen. Veel zeldzame of beschermde rode
lijstsoorten worden met grof geweld op de vaste wal getrokken en komen
daar jammerlijk om.
Mijn vaste Heimanshoflid in Burgerveen heeft dan een drukke tijd om
salamanders, kikkers, zwanenbloemen terug in het water te zetten. Naast
andere bijzonderheden zoals de rivierdonderpad (zie column juni 2009)
kwamen er deze week een aantal riviergrondeltjes te voorschijn. De
riviergrondel is een bodemvisje dat maximaal 20 cm lang wordt en met
zijn onderstandige bek aangepast is aan eten van de bodem. De paaitijd is
van half april tot eind juli. Het is een fraai visje met 5-6 zwarte vlekken op
zijn rug aan beide zijden. Na 2-3 jaar is de vis geslachtsrijp bij een lengte
van ca. 9 cm. Ze worden maximaal 6 jaar oud.

Bijzonder

De riviergrondel was een zeer algemeen visje dat in massale scholen
voorkwam voor 1900. In die tijd was het voedsel voor de armen. Door het
voedselrijker en daarom troebeler worden van het water is de stand sterk
gereduceerd. Toch is de soort (omdat deze zich aangepast heeft aan
troebel water?) nog in heel Nederland aan te treffen. Omdat het visje klein
is en zich graag ophoudt tussen takken, op de grond en achter
beschoeiingen is de aalscholver die veel ander soorten decimeert geen
groot probleem.

Waar

De riviergrondel houdt van een beetje stroming in het water. Voor een
succesvolle voortplanting heeft hij een zand- of grindbodem nodig en
oevers met waterplanten. De soort is niet zeldzaam in Nederland en kan
ook overal in de Haarlemmermeer worden aangetroffen, zowel in de grote
wateren als de hoofdvaart als in kleinere vaarten en kanalen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.