Haarslak

Iedereen kent vertegenwoordigers van de huisjesslakken, zoals de
wijngaardslak, de segrijnslak en de tuinslak of van de naaktslakken, zoals
de grote wegslak of het slaslakje. Tot mijn grote verbazing kwam uit een
slakken inventarisatie van De Heimanshof geen van de mij bekende
slakken als algemeenste uit de bus, maar de Gewone Haarslak. En dat
was niet het enige verbazingwekkende. Het Haarslakje heet namelijk niet
voor niets Haarslakje. Door de naam verwachte ik dat het een soort dun
naaktslakje zou zijn, maar niets was minder waar. Het Haarslakje is een
huisjesslak met een grootte van 6-9 mm, dat (vooral in de jeugdige fase)
bezet is met borstelachtige haren.

Bijzonder

Er zijn een aantal speculaties over de bestaansreden van de curieuze
haartjes. De haartjes zijn een uitgroeisel van het hoornlaagje dat de verse
schelp bedekt. Er is onderzoek gedaan, dat aangaf dat de haartjes de slak
zouden kunnen helpen om zich vast te houden op natte glibberige
oppervlaktes, tijdens het fourageren. Een andere mogelijkheid is dat zij
een verdedigingsmiddel zouden kunnen vormen. De hoofdvijanden van
slakken zijn lijsterachtigen. Deze vogels zouden het gekriebel in hun keel
als onprettig ervaren en na een paar pogingen geen behaarde slakken
meer eten. De Gewone Haarslak niet de enige behaarde slakken soort. In
Nederland komt ook de zeldzame Veerse Haarslak voor, die alleen daar
voorkomt en de Rosse Haarslak, die ook vrij algemeen is.

Waar

De Gewone Haarslak kruipt rond in de strooisellaag en op of onder
rottende takken en stammen, waar ze leeft van het verteren van
organisch materiaal. De Gewone Haarslak is niet alleen hier algemeen.
Ook rond Amsterdam bleek het het meest algemene weekdier te zijn en
verder komt het diertje in een groot deel van Nederland, in een groot deel
van West-Europa en in het oosten van de Verenigde Staten voor.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.