Kuifeend

In alle brede vaarten, plassen en kanalen (b.v in de hoofdvaart) tref je in deze tijd
kleine eendjes aan die bedrijvig aan het duiken zijn. De vrouwtjes zijn bescheiden
bruin gekleurd, maar de mannetjes zijn opvallend zwart met een witte flank. Ook
hebben de mannetjes een duidelijke zwarte kuif. Bij het vrouwtje is deze kuif kleiner.
Beide seksen hebben een prachtig diep geel of oranje gekleurd oog. De kuifeend is
een tamelijk talrijke broedvogel van onze streken, maar in de winter zijn ze massaal
aanwezig. Het kuifeendje hoort bij de groep van duikeenden. Van deze groep komen
in onze polder ook de tafeleend, de toppereend en de krooneend voor. Het voedsel
van de kuifeend bestaat voornamelijk uit slakken, mossels en waterinsecten en soms
ook waterplanten, die tijdens lange duiken op de waterbodem worden gezocht.
Doordat de kuifeend langer onder water kan blijven dan de meeste andere
duikeenden, komt hij vaker voor in dieper water. Hij maakt zijn nest bij of in het water
en soms zoekt hij bescherming bij kolonies meeuwen of sterns. Hij broedt i.t.t. de
wilde eend laat en maar eenmaal op 6-14 eieren. De jongen kunnen na ca 6 weken
vliegen.

Bijzonder

De kuifeend is de afgelopen 30 jaar enorm in aantal toegenomen. Broedden er in
Nederland in 1950 nog maar enkele tientallen paren, op het ogenblik wordt het aantal
op ruim 10.000 paar geschat. Een mogelijke oorzaak is de snelle verspreiding van
het driehoeksmosseltje (een exoot uit Amerika). Maar de kuifeend neemt ook als
broedvogel toe in gebieden waar dit mosseltje niet voorkomt.

Waar

De kuifeend is een trek- en zwerfvogel. Hij komt voor in Midden- en West-Europa.
en in delen van Azië. Dit eendje houdt van wateren met een rijke oevervegetatie. Je
ziet ze vaak op grote meren en diepe sloten. Vooral de Hollandse polders en duinen
zijn geliefde broedgebieden. In de winter zoekt de kuifeend vaak open water op,
waarbij de Nederlandse populatie aangevuld wordt met heel veel vogels uit het
noorden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.