Knortor

In de 2e helft van de zomer bruist het in de sloten van het leven. Bij de open dagen
van De Heimanshof van 2 en 3 augustus, die vooral op de jeugd gericht waren,
namen de waterbeestjes dan ook een belangrijke plaats in. Eén van grootste en
opvallendste onderwaterinsecten was daarbij de grote spinnende waterkever. Deze
kever die wel 5 cm groot kan worden en glanzend zwart van kleur is heeft als bijnaam
‘knortor’ omdat hij als larve in staat is om een knorrend geluid te maken. De larve
heeft een dik donkerbruin lichaam en wordt wel 7 cm lang. Niet alleen de larve kan
geluid maken, ook de kever kan dat: deze maakt soms een gillend geluid. En zoals
alle waterkevers kan hij vliegen en maakt dan een zwaar brommend geluid.
Onder het lichaam van de kever is een 2 cm lange stekel verborgen, die wordt
uitgeklapt bij gevaar, zoals bij de beet van een snoek. Tijdens het zwemmen beweegt
de kever zijn achterpoten afwisselend, waardoor hij op een schommelende manier
zwemt. Alle waterkevers zijn ontstaan uit landbewonende kevers, die naar het water
trokken. Daarom moeten zij allemaal adem halen aan de oppervlakte. Alleen de
larven van veel soorten hebben kieuwachtige structuren en leven op de bodem of in
waterplanten.

Bijzonder

De kever voedt zich vooral met planten, maar ook met slakken en aas. De larve voedt
zich bijna uitsluitend met waterslakken. Van kleine slakken wordt het huisje gekraakt
met de krachtige kaken en grote slakken worden met verteringssappen bewerkt. De
slakkenbrij wordt daarna naar binnen gezogen.
De naam spinnende waterkever komt van het feit dat het vrouwtje voor de eieren een
prachtig waterdicht nestkamertje onder water spint, voorzien van een soort
schoorsteen die voor de luchtverversing zorgt

Waar

De grote spinnende waterkever komt voor in stilstaand plantenrijk water in heel
Europa. Mogelijk door de verbeterde waterkwaliteit en het toenemend aantal
ecologische oevers kan deze bijzondere kever in onze Haarlemmermeerse wateren
steeds vaker aangetroffen worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.