Moeraswespenorchis

Alle literatuur over de moeraswespenorchis geeft aan, dat het een zeldzame orchideeënsoort is die vooral in natte duinvalleien voorkomt. Die wetenschappers
hebben blijkbaar nog nooit van de Groene Weelde gehoord of van de bermen van de
Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp.
Ook daar staan er namelijk duizenden. Blijkbaar hebben ecologische oevers in de
Haarlemmermeer een aantal kwaliteiten van vochtige duinvalleien: Door de schelpen
in onze nog jonge bodem is er in ieder geval kalk beschikbaar. Verder worden
bermen niet bemest dus zijn ze ook redelijk voedselarm (en met weinig hoge
concurrerende planten) en als de bermen of oevers niet te steil zijn dan is het ook
vochtig en zonnig. Daarmee zijn een aantal belangrijke levensvoorwaarden voor het
voorkomen van de moeraswespenorchis (en ook een aantal andere orchideeën
vervuld). Hij beloont deze groeiomstandigheden in deze tijd van het jaar met een
indrukwekkend en prachtig tapijt van bloemen.

Bijzonder

Alle wespenorchissen zijn meerjarige kruiden. De naam van het geslacht komt van
het feit dat veel wespensoorten de bloemen bestuiven. Maar ook zweefvliegen,
kevers en mieren doen dat regelmatig. De soort plant zich niet alleen voort via zaad,
maar ook vegetatief via wortelstokken. Dat verklaart dat als de soort ergens
voorkomt, dat er meestal veel planten bij elkaar staan.
Wespenorchissen zijn sterk afhankelijk van hun symbiose met schimmeldraden.
Omdat de moeraswespenorchis zo innig vergroeid is met schimmels (die afsterven bij
uitsteken of verplanten) heeft het geen zin deze soort (en geen enkele orchidee) uit te
steken. Verder is de soort in Nederland wettelijk beschermd door de Flora- en
faunawet en staat er een boete van maximaal 500 euro op uitsteken (per plant).

Waar

De meeste groeiplaatsen van de moeraswespenorchis zijn te vinden in vochtige
duinvalleien. In het binnenland kwam ze nooit veel voor, maar de laatste jaren is zij
daar op veel plekken verdwenen. Dat de soort op veel plaatsen uitsterft en in de
Haarlemmermeer met een indrukwekkende opmars bezig is, is een reden om trots op
te zijn en ook om deze manier van inrichting en beheer van ons openbaar groen voort
te zetten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.