Bruine Kiekendief

De bruine kiekendief is een grote roofvogel, die meestal laag over moerassen en
rietvelden zweeft, met de voor alle soorten kiekendieven kenmerkende houding : een
golvende vliegbeweging, met de vleugels in een ondiepe V-vorm. Bruine
kiekendieven nestelen op de grond in het riet of in graanvelden. De bruine kiekendief
jaagt voornamelijk op prooien als kleine zoogdieren, vogels en amfibieën.
Het vrouwtje is, net als de andere twee in Nederland voorkomende kiekendieven,
groter dan het mannetje. Het vrouwtje heeft een donkerbruine kleur met een lichtere
staart en een opvallend lichtgele kruin. Het broedseizoen voor de bruine kiekendief
begint vanaf begin april maar loopt door tot ver in mei. Er worden meestal 4 – 6 eieren
gelegd, afhankelijk van het voedselaanbod in dat seizoen.

Bijzonder

De kiekendief is het symbool van de provincie Flevoland, waar de soort een sterk in
aantal toenam door de rietvelden in de net drooggelegde polders. Van Flevoland uit
herkoloniseerde de soort Nederland na de 60-tiger jaren toen ook het gebruik
landbouwgif minder werd.

Waar

De bruine kiekendief heeft als broedgebied de voorkeur voor moerasgebieden met
(oude) rietvelden. Door het verdwijnen van veel van deze gebieden is de vogel de
laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan. Het aantal broedvogels in Nederland
wordt geschat op 1000-1500 paar . De laatste jaren is de soort vrij succesvol. Met het
toenemen van het aantal broedparen is echter ook de kieskeurigheid ten aanzien van
broedplaatsen afgenomen. Ze broeden nu ook in akkers, smalle rietslootjes e.d. In en
om de Haarlemmermeer komt de soort ook voor b.v in de rietmoerassen van de
Westeinder, bij Schalkwijk en ook broedt er in ieder geval 2-3 paar elk jaar in de
graanvelden van de polder. Een bijzonder verschijnsel is dat aan het einde van het
broedseizoen verschillende families uit de wijde omtrek zich verzamelen om
gemeenschappelijk te overnachten. Bij Badhoevedorp was dat vorig jaar het geval
met enige tientallen exemplaren.De soort overwintert voor een klein deel in
Nederland, maar de meeste bruine kiekendieven trekken naar West Afrika, met name
Senegal en Mali.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.