Braamsluiper

De braamsluiper is een onopvallende vogel die zich zelden buiten dicht struikgewas laat zien. De vogel verraadt zich eigenlijk alleen door zijn opvallende, ratelende zang,
die vanaf een verborgen zangpost wordt voorgedragen. Vooral in de periode vanaf
koninginnedag tot ongeveer half juni. Erg opvallend gekleurd is de braamsluiper ook
niet. Zijn meest opvallende kenmerk is zijn hals: slechts weinig zangvogels hebben
zo′n witte keel (zie foto). Van dit kenmerk is zijn Engelse naam afgeleid (Lesser
whitethroat: kleine witkeel). Het nest van de braamsluiper wordt gemaakt in een
dichte en bij voorkeur stekelige struik, zoals een meidoorn, vuurdoorn of braamstruik.
Deze omgeving gebruikt de braamsluiper ook om naar insecten, rupsen en spinnetjes
te zoeken. Het nest bestaat uit een met verdord gras en worteltjes opgebouwde kom.
Het mannetje bouwt meerdere nesten op een goed verstopte plaats. Het vrouwtje
kiest één van deze nesten en bekleedt het met plantenmateriaal en spinrag.

Bijzonder

Onze braamsluipers overwinteren helemaal in Oost-Afrika. Andere verwante
broedvogels, zoals de grasmus, overwinteren in de strook ten zuiden van de Sahara.
Deze vogels hebben vallen vaak ten offer aan de regelmatig optredende droogtes in
dat gebied. De braamsluiper heeft daar minder last van.

Waar

De braamsluiper is een vrij schaarse broedvogel. Hij verschijnt in de eerste helft van
april en is voor 15 september weer vertrokken. De broedvogelstand van de
braamsluiper neemt gestaag toe, ten opzichte van een paar decennia geleden.
SOVON schat de stand op dit moment op 13.000 tot 20.000 paar in Nederland.
Braamsluipers verblijven slechts zelden in boomloze gebieden. De soort geeft de
voorkeur aan gebieden met een hogere begroeiing en mijdt terreinen met slechts hier
en daar een struik. In heel Nederland lijkt de braamsluiper te profiteren van de
typische nieuwbouwwijk-tuinen en beplantingen met meidoorn, berberis en
ligustersoorten. Deze trend is ook in de Haarlemmermeer waarneembaar. Vooral in
wat oudere wijken met hogere bomen en struiken is de ratelende zang elk jaar meer
te horen. De laatste 5 jaar is de braamsluiperstand alleen al in de oude kern van
Hoofddorp van 1-2 naar een paar of 10 toegenomen.

Meldingen bijzo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.