Vos (2)

Elk jaar zwemmen er vossen de ringvaart over, vanuit de duinen of het Groene Hart. Over de vos is zoveel interessants te melden, dat dit een serie van 3 columns wordt.
Vorige week de algemene gegevens. Deze week de bijzonderheden en volgende
week het voorkomen in en buiten de Haarlemmermeer.
Een vos kan tenminste 28 verschillende geluiden voortbrengen en hij kent ook een
groot aantal houdingen om mee te communiceren. Onderdanige vossen houden
bijvoorbeeld de oren naar achter, de mond lichtelijk open met opgetrokken lippen, en
kwispelen met hun staart. Agressieve vossen plaatsen de oren zijdelings en houden
hun bek wagenwijd open.
Een vos kan 10 jaar worden, maar de meeste vossen worden niet ouder dan 3 jaar.
Jacht is de voornaamste doodsoorzaak. Ook worden veel vossen
verkeersslachtoffer. Belangrijke ziektes waaraan vossen kunnen lijden zijn schurft en
hondsdolheid.

Over de jacht op vossen zijn de meningen verdeeld. Voorstanders van de jacht
vinden:

– Dat de vos ziekten en parasieten met zich mee kan dragen, met name
hondsdolheid en bepaalde soorten lintwormen;
– De vos jaagt op allerlei soorten fauna, waaronder weidevogels, landbouwdieren
als kippen en konijnen en fazanten, waarbij hij soms meer doodt dan hij nodig
heeft;
– Bejaging van vossen dient ter bescherming van weidevogels;
– Jacht maakt natuur natuurlijk. In de kleine Nederlandse natuurterreinen is geen
plaats voor grote roofdieren. Jacht compenseert dat door het aantal vossen te
controleren.

Tegenstanders van de jacht hebben andere argumenten:
– Vossen vangen grote aantallen veldmuizen, en woelratten, die in economisch
opzicht veel meer schade veroorzaken dan vossen.

– Door jacht zwermen dieren uit aangrenzende gebieden de vrijgekomen territoria
in. Dit kan juist leiden tot het verspreiden van ziekten via migrerende vossen.

– Er is een alternatief voor beheersing van hondsdolheid door de jacht: de vos kan
d.m.v. uitgelegd aas gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. En Nederland en
België zijn momenteel vrij van hondsdolheid.

– Houders van kippen en konijnen kunnen hun dieren beschermen met een
deugdelijk hok.

– Jacht is onnatuurlijk. Vossen als deel van het ecosysteem geeft een natuurlijker
evenwicht.
– De vos is niet de directe veroorzaker van een lage weidevogelstand. Hiervoor zijn
vele andere oorzaken te noemen. Bijvoorbeeld de verlaging van de
grondwaterstand, bemesting en de tegenwoordige landbouwmethoden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.