Wintertaling

Ook vanuit de trein kun je leuke dingen zien. Van Hoofddorp tot Nieuw-Vennep ligt langs de spoorlijn aan de westkant een ecologische oever (herkenbaar aan riet en
glooiende en golvende oevers).
Zulke waterpartijen zijn een paradijs voor allerlei waterdieren, zoals wilde eenden,
meerkoeten en waterhoentjes, maar ook voor bijzondere soorten zoals de krakeend,
de slobeend, de smient en tot mijn verrassing ook 2 paartjes wintertalingen. Al die
watervogels maken zich klaar voor, of zijn reeds aan het broeden.
Een wintertaling is het kleinste eendje van Nederland. Hij meet nog niet de helft van
een wilde eend. Vooral het mannetje heeft een prachtig kleed (zie foto). Met de kop
onder water zoeken ze kleine waterdieren en plantaardig materiaal. Waterrijke
gebieden met een welige begroeiing van de oevers vormen zijn favoriete leefgebied,
maar alleen op voorwaarde dat het er rustig is. Watersport en recreatie verjagen deze
soort heel snel. Met het sterk groeiend aantal ecologische oevers zou de
Haarlemmermeer een nieuwe uitwijkplaats voor deze bijzondere soort kunnen
worden.

Bijzonder

Sinds de jaren tachtig is het aantal broedende wintertalingen flink afgenomen.
Hoewel deze soort, in tegenstelling tot de zomertaling, geen beschermde Rode
Lijstsoort is, betekent dat niet dat de wintertaling heel algemeen zou zijn of niet wordt
bedreigd. In veel kleinere moerasgebiedjes, vennen en in hoogveengebieden is deze
soort inmiddels zeldzaam geworden. Dit effect is vooral merkbaar in het oosten en in
het zuiden van Nederland. Vooral als het voorjaar erg droog is, heeft de wintertaling
het moeilijk. Het aantal wintertalingen zit in de lift – omlaag, welteverstaan. In de
periode 1998 – 2000 is vastgesteld dat er zo′n 2000 tot 2.500 paren in Nederland
broeden, maar dat de soort sterk inlevert aan verspreidingsgebied.

Waar

In de winter komen vaak hoge aantallen voor. Bij wintertellingen in de jaren negentig
zijn wel eens 25.000 exemplaren geteld. In koude jaren trekt de soort naar Zuidwest-
Europa. In ons land mag hij niet bejaagd worden, maar in die regio vallen er
tienduizenden slachtoffers per jaar. In onze regio komt de wintertaling het hele jaar
voor, als broedvogel en wintergast. In het noordoosten van Europa komt het dier
alleen in de zomer voor, terwijl in het Middellandse Zeegebied wintertalingen alleen ′s
winters te vinden zijn.
Meldingen bijzo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.