Vroegeling

Bolgewassen zoals sneeuwklokjes, narcissen en winteraconieten kunnen met het reservevoedsel in de bol een snelle start na de winter maken. Een van de eerste
planten die dit reservevoedsel niet hebben en daarmee (voor sommigen) de echte
start van het voorjaar aangeven, is de vroegeling. De vroegeling is een onooglijk klein
plantje van soms maar 1 cm hoog , maar meestal zo’n 4-10 cm. Het is een
kruisbloemige, die b.v. familie is van koolzaad.
Dit plantje bloeit van februari tot mei met kleine 2 tot 5 mm grote, witte bloempjes.
Vroegeling plant zich voort via zaad. Vaak komt de plant massaal voor op geschikte
standplaatsen. De grote aantallen kleine bloempjes en later in het jaar de
zaaddoosjes, zien er vanuit menselijk perspectief uit als een witte waas over de
grond.

Bijzonder

Vroegeling is een winterannuel. Dit zijn éénjarige planten die als zaad ′overzomeren′.
De ecologische verklaring hiervoor is, dat vroegeling bij voorkeur voorkomt op
schrale zandige plekken. En die plekken worden in de zomer zeer droog en gloeiend
heet. Door in de herfst te kiemen, als bladrozet te overwinteren en dan vroeg te
bloeien en zaad te vormen heeft dit plantje een werkbare levenscyclus gevonden.

Waar

De plant groeit op open zandgrond. Vroegeling komt in alle streken met een
gematigd klimaat voor. In de Haarlemmermeer is de vroegeling vaak in boomspiegels
en tussen stoeptegels te vinden.

Terugmeldingen

Uit vele meldingen wordt duidelijk dat er op veel plaatsen in de Haarlemmermeer
ijsvogels aanwezig zijn. Op tenminste 1 plaats is inmiddels bevestigd dat zich een
paartje gevormd heeft, dat bezig is met het graven van nestgangen in een
aangelegde ijsvogelnestwand. Bergeenden die in de winter in de Waddenzee
verblijven, keren weer terug naar hun nestholen op akkerranden, terwijl de grote
zaagbekken nog aarzelen om naar Oost- en Noord-Europa terug te keren. Overal in
de bebouwde kom zijn er paartjes te zien die net als aalscholvers aan het vissen zijn.
Groene Spechten slaken soms om de 10 minuten hun schallende territoriumroep, die
wel een km ver draagt en die lijkt op een uitdagende lach.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.