Kramsvogel

Aan het einde van de herfst trekt de natuur zich terug en vertrekken veel dieren naar het zuiden. In de winter komen er echter ook veel dieren hierheen, vooral vogels, om
van de rijkdommen van onze zachte winters te genieten. Dat zijn vooral soorten uit
het koude noorden en oosten van Europa. Een van deze wintergasten is de
Kramsvogel. Dit is een grote lijsterachtige met een krachtige vlucht en een
opvallende grijze stuit. De kramsvogel heeft een mooi verenkleed met een grijs en
bruine rug en talrijke zwarte streepjes op de buik en borst. In najaar en winter is het
karakteristieke ′tsjak-tsjak-tsjak′ van de kramsvogel zeer regelmatig te horen. Wie het
geluid eenmaal kent, hoort het overal. .

Bijzonder

De Kramsvogels komen vooral af op bessendragende struiken en bomen: lijsterbes,
vuurdoorn, duindoorn, sleedoorn, etc., maar ook appels versmaden ze niet. Omdat
we in Nederland zeer veel bessen in de stedelijk bebouwing hebben, zijn ze ook
overal in de bebouwde kom aan te treffen. Daarnaast jagen ze net als merels op
slakken en wormen in gazons en op velden. Daarbij maken ze karakteristieke
sprongetjes, waardoor met het blote oog van zeer ver herkend kunnen worden.

Waar

Het voornaamste broedgebied bevindt zich in Oost-Europese landen zoals Duitsland,
Polen en Rusland. De kramsvogel broedt vaak in kolonies waarbij de vogels
verschillende grote nesten per boom bouwen in een aantal aangrenzende bomen. In
het broedseizoen leven kramsvogels erg teruggetrokken.
Ook in Oost-Nederland zijn enkele broedkolonies geweest. In de jaren 80 waren er
bijna 1000 broedparen. De laatste jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder
dan 100 paar, vooral in Zuid Limburg en de Achterhoek. Het is nog onduidelijk
waarom het aantal broedparen zo sterk wisselt. Uit de Haarlemmermeer zijn geen
recente broedgevallen bekend, maar als wintergasten zijn ze op dit moment overal in
de lucht, in bessenstruiken en op velden aan te treffen.

Terugmeldingen

:
Vele meldingen van ijsvogels uit de hele Haarlemmermeer, tot in tuinen toe en een
doortrekkende slechtvalk en veel haviken langs de Geniedijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.