Goudhaantje

Het goudhaantje en zijn neefje het vuurgoudhaantje zijn de kleinste broedvogels van Europa, die nu in gezelschap van mezen in grote getale aan het trekken zijn en
daarbij ook de tuinen en parken van de Haarlemmermeer bezoeken. De kans daarop
is het grootst als er ergens naaldbomen staan.
Het goudhaantje is een schuw en teruggetrokken levend dier. Het ijle ziee, ziee
geluid waarmee de vogeltjes non-stop contact houden, is vaak de beste manier om
ze te ontdekken.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldbossen en gemengde bossen. Het eet veel
spinnensoorten en insecten, vooral vliegen, luizen en kevers en hun larven, maar af
en toe pakt hij ook grotere insecten zoals nachtvlinders.
Overdag zoekt hij constant eten, springend of ondersteboven hangend aan een tak.
De paartijd is van april tot mei. Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat
goudhaantjes vaak twee nesten bouwen. Het is gemaakt van mos en korstmos en het
wordt bij elkaar gehouden door spinnenwebben. De bouw kan wel twee weken duren.
Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door
het mannetje gevoerd. Daardoor kan het vrouwtje in het andere nest opnieuw eieren
leggen en uitbroeden. Een legsel bestaat meestal uit 7-10 eieren.

Bijzonder

Goudhaantjes zijn ongeveer 9 cm lang en wegen 4-7 gram. Hoe klein dit is blijkt uit
het feit dat een gewone enkelvoudige brief maar 20 gram weegt. Voor zo’n klein dier
is het daarom een grote prestatie om over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en
delen van noordelijk Afrika te trekken.
Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij
gevangen insecten kan pakken.

Waar

Goudhaantjes komen wijdverspreid voor, vooral in de duinen en in Oost en Zuid-
Nederland. De schattingen van het aantal broedparen in ons land variëren van
40.000-60.000. Of er veel in de Haarlemmermeer broeden is niet bekend. Wel
trekken er grote aantallen door in de herfst en winter. Deze kleine vogels hebben
veel last van slecht weer en strenge winters en daardoor schommelt hun aantal soms
dramatisch. Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek. Afname van
leefgebied in het bos vormt ook een bedreiging.

Terugmeldingen

: Vele meldingen van ijsvogels uit de hele Haarlemmermeer, tot in
tuinen toe en een doortrekkende slechtvalk en haviken langs de Geniedijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.