Visdief

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van kustgebieden en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur op eilandjes en andere moeilijk bereikbare plaatsen
met een vrijwel kale bodem. Het voedsel bestaat uit kleine visjes, die meestal met
spectaculaire duiken bemachtigd worden. Onze visdieven overwinteren langs de
Westafrikaanse kust, van Mauretanië tot Nigeria.

Bijzonder

Rond 1900 broedden meer dan 30.000 paar visdieven in ons land. Afschot voor een
dameshoeden-modegril en het rapen van eieren leiden tot een forse afname. Na
beschermingsacties namen de aantallen weer toe tot 45.000 paar in 1939. Door DDT
e.d. en het vernietigen van een broedkolonie van 20.000 paar, waren er in 1965 nog
5000 paar over, waarna een voorzichtig herstel inzette. Momenteel broeden jaarlijks
15.000 tot 17.000 paar visdieven in ons land. De soort staat op de Rode Lijst
vanwege de grote afname van het aantal broedparen en hun beperkte verspreiding.

Waar

Hoewel het visdiefje al weer op weg is naar Afrika om te overwinteren is deze soort
toch het onderwerp van deze week. Visdiefjes maken nl sinds 2001 gebruik van het
dak van het PWN gebouw bij Hoofddorp (hoek Kruisweg, Driemerenweg) en er is
recent vastgesteld dat de vogels van deze kolonie afgelopen zomer de oorzaak zijn
geweest van de besmetting van het drinkwater met E-Coli bacterie. PWN bestudeert
nu de mogelijkheden om te verhinderen dat de vogels zich in 2008 weer op het dak
gaan vestigen.
Op dit sedumdak broeden niet alleen sterns, maar in ook steeds meer meeuwen. De
grotere meeuwen waren al bezig het visdiefje weg te drukken, want in 2007 waren er
nog 44 paar over van de top van 200 in 2003. In 2003 was ook de zeer zeldzame
zwartkopmeeuw nog aanwezig met 6 paar. Die komt al niet meer tot broeden.
Als dit dak als nestgelegenheid wegvalt is er nog 1 broedkolonie over in de
Haarlemmermeer, ook op een dak in Nieuw-Vennep, waar dit jaar ongeveer 70
broedparen werden vastgesteld. Bron gegevens Haarlemmermeer: Erik Wokke.

Terugmeldingen

Let vanaf nu op de houtsnip, een bruine vogel met een lange snavel en een zeer
goede camouflage, die nu doortrekt en zich overdag vaak in tuinen onder bosjes
ophoudt. Veel vogels vliegen zich elk jaar tegen ramen te pletter als ze opgeschrikt
worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.