Bont zandoogje

Het bont zandoogje is een kleine dagvlinder met een spanwijdte van 32 -42 mm. Het vrouwtje legt
haar eitjes op half in de schaduw staand gras. De vlinder leeft ongeveer drie weken. Er zijn
twee tot drie generaties per jaar, tussen midden april en midden oktober. De mannetjes zijn
vrij fel tegenover soortgenoten en jagen andere mannetjes van dezelfde soort weg.
Volwassen vlinders voeden zich voornamelijk met honingdauw, maar ook met nectar en
boomsappen.

Bijzonder

:
Veel in het leven van (deze) vlinders draait om het vinden van de juiste temperatuur. In het
voorjaar en het najaar leggen de wijfjes vooral eitjes op zonbeschenen planten terwijl ze in
de zomer beschaduwde planten kiezen. Het afzetten van de eitjes gebeurt meestal op het
warmste moment van de dag en de eitjes worden meestal afgezet op planten met een
temperatuur tussen 24-30°C, omdat de overlevingskans van de eitjes en de jonge rupsen
dan het hoogst is. Toch valt ongeveer 30% van de eitjes ten prooi aan sluipwespen en ook
mieren, wantsen en kevers eisen hun tol.
Er zijn traag- en snelgroeiende rupsen. Bij hogere temperaturen ontwikkelen de
snelgroeiende rupsen zich in gemiddeld 25 dagen en de traaggroeiende rupsen in ongeveer
30 dagen. Bij lagere temperaturen zijn de verschillen groter.
De vliegactiviteit van de vlinders hangt samen met het streven om hun lichaamstemperatuur
tussen 32-34,5 °C te houden.
Bij lage temperatuur worden de zonneplekjes energiek verdedigd door mannetjes, omdat ze
de ideale plaatsen zijn voor het zonnen en het paren; bij hogere temperaturen vliegen de
mannetjes zoekend naar vrouwtjes rond.

Waar

Het bont zandoogje is vrij algemeen in droge zandige bosranden in b.v. Zuid- en Oost-
Nederland. In West Nederland en in de Haarlemmermeer kwam dit vlindertje nooit voor.
Vorig jaar werd een eerste exemplaar waargenomen in het Haarlemmermeerse Bos en dit
jaar zijn er al verschillende waarnemingen gedaan. Daarmee lijkt het Bont Zandoogje een
nieuwe soort te zijn die zijn weg naar de Haarlemmermeer heeft gevonden. Om dat het een
warmteminnende soort is, is het waarschijnlijk dat de klimaatverandering hierin een rol
speelt.

Terugmeldingen

De ransuilen hebben het nog nooit zo goed gedaan als dit jaar, o.a. doordat er erg veel
veldmuizen zijn. Er hebben dit jaar ten minste 22 paar gebroed in de polder, terwijl dit er
vorig jaar maar 10 waren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.