Stadsreus

De stadsreus of hoornaarzweefvlieg is met 2cm de grootste zweefvlieg die voorkomt
in Nederland. 20 jaar geleden was deze soort nog zeer zeldzaam en kwam alleen op
de trek hier af en toe hier verzeild. Waarschijnlijk door de klimaatsontwikkeling is het
nu een vrij algemene soort, die zich hier ook voortplant. Vooral zijn grootte en de gele
driehoek tussen de ogen zijn onmiskenbaar.
Ten opzichte van de veel zwaardere hommels, bijen en wespen zijn zweefvliegen
heel wendbaar en hebben ze het vermogen perfect stil te hangen, te ′zweven′;
vandaar ook hun naam.

Bijzonder

:
Dat de stadsreus op een hoornaar (een grote wesp) lijkt, is geen toeval. Volwassen
zweefvliegen zijn totaal onschuldige nectar- en stuifmeeleters, die behalve vluchten
geen verweer tegen vijanden hebben. Ter bescherming bootsen de soorten van deze
groep vaak wespen, bijen en hommels na, die zich goed kunnen verdedigen met een
angel. Het nabootsen van andere, gevaarlijkere dieren heet mimicry en komt bij zeer
veel diergroepen voor.
Hoewel alle volwassen zweefvliegen vrijwel uitsluitend van nectar en stuifmeel leven,
hebben hun larven een heel andere voorkeur. Deze larven zien er dan ook heel
verschillend uit, afhankelijk van waar ze leven en wat ze eten:
– Bladluisetende larven lijken op een kruising tussen een naaktslak en een
worm en leven op planten

– Afvaletende larven op het land zijn meestal plat en wormachtig en leven soms
in wespennesten, zoals de stadsreus of in rottend hout(molm)
– Afval- en bacterie-etende larven leven in (vooral vuil)water of mest en zien
eruit als dikke maden met zeer lange telescopische adembuis die boven
water wordt gestoken, om aan zuurstof te komen. Deze larven worden ook wel
rattenstaartlarven genoemd.

Met name de bladluisetende soorten en de rattenstaartensoorten worden als zeer
nuttig beschouwd.

Waar

De stadsreus kan op veel plaatsen worden waargenomen. B.v. in gezelschap van
andere zweefvliegen, vliegen, bijen en vlinders op het koninginnekruid wat op dit
moment uitbundig bloeit en veel nectar levert.

Terugmeldingen n.a.v. eerdere onderwerpen

N.a.v. de melding van bonte spechten, die metalen lichtmasten gebruikten om hun
territoriumroffel te versterken, kwamen zeer veel andere meldingen binnen over
hetzelfde gedrag, b.v. schoorsteenkappen, straatlantaarns, etc. Het lijkt erop dat
spechten zich goed aanpassen aan het leven in de stad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.