Nachtegaal

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over de zangkwaliteiten van de nachtegaal. Ook zijn naam is afgeleid van het Germaanse "galan": zingen. Slechts weinigen hebben ′m ook wel
eens gezien. Maar zoals het vaker is in de vogelwereld hebben de minst opvallende soorten
de meest uitbundige zang en moeten bont gekleurde vogels het doen met magere stem. De
nachtegaal is bovenop dan ook onopvallend roodbruin gekleurd met een lichte buik en houdt
zich vooral in het struikgewas op. Dichte braamstruwelen met brandnetels in bosranden en
houtwallen zijn favoriet. De nachtegaal is zowel een broedvogel als een doortrekker in ons
land. Het aantal broedparen wordt geschat op ongeveer 7000 in heel Nederland. Dat is niet
zoveel en daarom staat deze vogel dan ook op de rode lijst van streng beschermde soorten.

Bijzonder

:
In de winter trekt de nachtegaal naar de savannes van Afrika. Als de vogels in het voorjaar
terug komen, kiezen de mannetjes een territorium, waarbij ze met hun zang hun
aanwezigheid kenbaar maken. Doordat er minder vrouwtjes zijn dan mannetjes en doordat
sommige mannetjes meerdere vrouwtjes hebben, blijft een gedeelte van de mannetjes zonder
partner. Hierdoor is de zang van de nachtegaal nog tot diep in de zomer te horen. Ook
bijzonder is dat de nachtegaal 24 uur per etmaal te horen is, alsof hij nooit slaapt.

Waar

:
Vergeleken met enkele decennia geleden (begin jaren 1980) zijn de aantallen broedende
nachtegalen kleiner geworden. Een sterke inkrimping van het verspreidingsgebied is
zichtbaar in Oost-Nederland. In West-Nederland is echter enige toename te zien. Die is
helaas niet voldoende om de sterke afname te compenseren. Deze afname is in geheel
Europa zichtbaar. Een flinke toename is zichtbaar in het duingebied.
In de Haarlemmermeer zijn er dit jaar twee broedgevallen bekend geworden: 1 op de
Olmenhorst en 1 aan de noordelijkste punt van het zojuist geopende Bomenpad in het
Haarlemmermeerse Bos. Voor andere meldingen houden wij ons aanbevolen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.