Bont Kroonkruid

Bont kroonkruid is een vaste plant uit de vlinderbloemenfamilie. Hij wordt 30 tot 120 cm hoog en heeft een liggende tot opstijgende, kantige stengel.

Bont kroonkruid bloeit lang, van juni tot minstens september. De roze met witte
bloemen vormen op elke stengel en zijtak een scherm of krans met 5 tot 20 bloemen.
De naam van de plant komt van het feit dat deze krans aan een kroon doet denken
(zie detailfoto) Soms komen ook geheel witte bloemen voor. Het resultaat is vaak een
indrukwekkende roze bol van ruim een meter hoog en soms 2 meter in diameter.

Bijzonder

Bont kroonkruid komt in het wild voor, maar wordt ook geteeld voor
bodemverbetering omdat hij veel organisch materiaal en stikstof in de bodem brengt.
Verder is de plant heel geschikt voor het tegengaan van erosie op hellingen en als
fraai bloeiende bermbeplanting. Wel is de plant giftig.

Waar

Bont Kroonkruid komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa en is van daaruit
verbreid naar West- en Noord-Europa. Inmiddels is de plant een geaccepteerde
inheemse soort. Hij heeft een voorkeur voor matig vochtige, kalkrijke grond op
dijkhellingen, spoordijken, in bermen en duinen.
Op De Heimanshof is de plant een gewaardeerde bloeier op de Limburgse
mergelheuvel. Dat de Haarlemmermeerse grond genoeg kalk bevat en dat het
klimaat ook steeds gunstiger wordt voor deze soort, blijkt uit het feit dat hij op steeds
meer plaatsen gemeld wordt. B.v. in het Haarlemmermeerse Bos bij het Natuurpad
en langs de Ijtocht.

Terugmeldingen

Naar aanleiding van dit artikel is Bont Kroonkruid van veel meer plaatsen gemeld. De
grootste groeiplaats is op de oude spoordijk bij de ecologische oever van Hoofddorp
tot Vijfhuizen op minstens 50 plaatsen. Verder langs de Van Heuven Goedhartlaan
naast de GSM mast bij het Skagerrak, langs de toegangsweg naar het Arnolduspark
en langs het insectenpad in het Haarlemmermeerse Bos.

Status: niet beschermd

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.