Blauwborst

De blauwborst is een vrij schuwe trekvogel die vooral voorkomt in natte gebieden met veel struiken en riet. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en
wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst) De geleidelijke overgang van
rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied.
Er bestaan twee soorten blauwborsten. De witgesterde Blauwborst (zie foto) is het
meest algemeen. De roodgesterde Scandinavische vorm is hier aanzienlijk
zeldzamer.
Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. De meeste vogels
hebben of een kleurig verenpak of een uitbundig lied. De blauwborst heeft beide.

Bijzonder

Het aantal blauwborsten in Nederland is de afgelopen tijd spectaculair toegenomen.
Rond 1970 werden ongeveer 1000 paren vastgesteld, in het jaar 2000 werd dit aantal
al geschat op 9.000 tot 11.000 paren. Het is een van de weinige soorten die zelfs
van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat.

Waar

De meeste blauwborsten broeden in moerasgebieden zoals de Peel, de kop van
Overijssel, de Oostvaardersplassen en de Biesbosch. Ook in kleine moerashoekjes
kan hij zich vestigen. In het voorjaar van 2007 is een blauwborst neergestreken aan
de rand van Toolenburg. Indien deze verkenner een maatje vindt zou het een leuke
aanwinst voor de fauna van de Haarlemmermeer betekenen.

Status: tot voor kort rode lijst soort; niet meer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.