Halsbandparkiet

Het lijkt erop dat de Halsbandparkiet dit jaar voor het eerst in de Haarlemmermeer gaat broeden. Halsbandparkieten zijn exoten uit tropisch Afrika en Zuid-Azië, die ooit
naar Europa zijn gehaald als volièrevogel. In de loop der jaren zijn een aantal van
deze vogels ontsnapt of vrijgelaten. Zij bleken goed te aarden in ons klimaat. De
halsbandparkiet is een opvallend groen gekleurde, vrij grote vogel met een lange,
puntige staart en een rode snavel. Hij heeft een heel luide krijsende roep. De vogels
vormen paren voor het leven en beginnen rond hun 3e levensjaar te broeden.
Het zijn holenbroeders die meestal oude nesten van spechten gebruiken. Het
voedsel bestaat vooral uit zaden, granen, bloemen en nectar. Van tuinvoer eten de
vogels het liefst pinda′s. De halsbandparkiet heeft een voorkeur voor een
parkachtige omgeving met grote bomen.

Bijzonder

De parkieten leven meestal in groepen van 10-15 vogels, maar bij slaapplaatsen
buiten het broedseizoen of op plaatsen met een veel voedsel kunnen ze groepen
vormen van honderden of zelfs duizenden vogels.
De vogels zijn weinig honkvast, een slaapplaats waar het ene jaar honderden vogels
overnachten, kan het volgende jaar verlaten zijn. Over de ecologische invloed van
halsbandparkieten is weinig bekend. In sommige gevallen lijkt het aantal spechten af
te nemen bij grote aantallen parkieten. In andere gevallen is dat niet geconstateerd.

Waar

De halsbandparkieten komen het meest voor rond de grote steden. Het
verspreidingsgebied heeft twee kernen: Den Haag en Amsterdam. Het eerste
broedgeval dateert uit 1978 in Den Haag.
Bij een landelijke telling in november 2004 werd de grootste populatie aangetroffen
op een slaapplaats in Voorburg, bij Den Haag: 3200 exemplaren. In diverse parken in
Amsterdam leefden bij elkaar zo′n 1800 vogels; en in Rotterdam 300. Rondom deze
kernen breidt de soort zich langzaam uit.
Al een aantal jaar trekken er in de winter groepjes vogels langs de Geniedijk. Vorige
week hebben een aantal vogels de nestholte van een bonte specht overgenomen bij
Fort Aalsmeer na twee maanden van verkenningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.