Slechtvalk

De slechtvalk behoort tot de grootste valken met een gemiddelde grootte van 43 cm. De vogels hebben een lichte onderkant met dwarsbanden en een donkergrijze rug.
De jonge vogels zijn eerst bruin. Wereldwijd zijn een twintigtal ondersoorten bekend.
Zoals bij de meeste roofvogels is het vrouwtje veel groter en zwaarder dan het
mannetje. De prooien zijn vooral vogels (duiven, eenden) die het liefst in de vlucht
worden geslagen en meestal op slag dood zijn. De slechtvalk bewoont bij voorkeur
steile rotsen en ravijnen.

Bijzonder

De slechtvalk staat bekend als de snelst duikende vogel ter wereld. Het dier maakt
vanaf grote hoogte steile duikvluchten en bereikt daarbij snelheden tot meer dan 300
km/uur.
De aantallen slechtvalken namen reeds in de Tweede wereldoorlog sterk af, omdat
zij massaal werden afgeschoten omdat zij postduiven vingen (die tussen militaire
posten werden gebruikt). In de jaren ′ 60 kreeg de soort in Europa bijna de doodsteek
wegens het overmatige gebruik van DDT. Sinds hun bescherming in verschillende
landen lijken ze opnieuw aan een opmars bezig.

Waar

In Nederland en België is deze vogel steeds vaker te bewonderen. Vooral in de
winter is de slechtvalk een regelmatige verschijning aan het worden. Sinds het jaar
2000 zijn er al meer dan 5000 waarnemingen in Nederland gedaan. Sinds begin
jaren ′90 broedt deze vogel ook in Nederland in speciale nestkasten, die door een
slechtvalkenwerkgroep worden geplaatst. Het dichtstbijzijnde nest is reeds meer dan
5 jaar in de toren van de Hemwegcentrale in een nestkast 80 m boven de grond. In
Haarlem wordt overwogen een nestkast te plaatsen. Ook de Haarlemmermeer wordt
regelmatig bezocht. Frappant is het vaste winterbezoek van een vrouwtje dat al meer
dan 5 jaar lang in de buurt van Vijfhuizen is. Aan haar ruipatroon kon afgeleid worden
dat zij waarschijnlijk uit Noord-Zweden komt. Ook uit de buurt van Zwaanshoek is ‘s
winters een vaste bezoeker bekend.

Terugmeldingen

Een aantal waarnemingen werden gedaan gedurende de zomer van 2007

Waar te nemen: regelmatige doortrekker en wintergast

Status:Rode lijst soort

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.