Hermelijn

De hermelijn behoort tot de marterachtigen. Hij lijkt veel op de wezel, maar is groter en heeft een langere staart met een zwarte (pluim)punt. De rug is bruin en de buik is
wit of geel. Hermelijnen kunnen in de winter geheel of gedeeltelijk wit worden, maar
de staartpunt blijft altijd zwart.
De hermelijn is zowel dag en nacht actief, met rustpauzes tussendoor. Het is een
carnivoor, die voornamelijk op muizen jaagt. Ook vogels en konijnen (die groter zijn
dan hijzelf) worden gedood. De prooidieren worden met een beet in de nek gedood.
Het dier kan 16 tot 31 cm lang worden met een gewicht van 90 tot 445 gram.
Mannetjes zijn veel groter dan vrouwtjes. Ze leven solitair in territoria. Binnen een
territorium bevinden zich twee tot tien nesten. Hermelijnen gebruiken een holle boom,
een ruimte tussen stenen of een verlaten hol als nest. In april en mei worden vijf tot
twaalf jongen geboren. Na twaalf weken kunnen de jongen goed jagen en verlaten ze
het nest. Hermelijnen kunnen tien jaar oud worden, maar gemiddeld worden ze
slechts anderhalf jaar oud.

Bijzonder

In vroegere tijden werden de wintervachten van hermelijnen verwerkt in de
bontafzettingen van koningsmantels, vandaar de overdadige zwarte stippen daarop.
De paring van hermelijnen gebeurt in het late voorjaar. De vrouwtjes zijn in staat na
de bevruchting het embryo 280 dagen in rust te houden, tot deze pas het volgende
jaar weer gaat groeien en dan na 3-4 weken geboren wordt.

Waar

De hermelijn komt in grote delen van Europa voor, behalve in het zuiden. In
Nederland komt de soort overal voor, maar niet op Vlieland en Ameland.
De hermelijn leeft in zeer verschillende gebieden, van beboste terreinen en
houtwallen tot polders. In vergelijking met de wezel houdt de hermelijn zich op in
vochtiger terrein, zoals slootkanten, rietvelden en broekbossen.
In de Haarlemmermeer worden bijna elk jaar hermelijnen gemeld bij de
dierenambulance of het opvangcentrum in Lisse. Vaak zijn het aangereden dieren. In
2006 werd in mei een jonge hermelijn aan de IJweg opgevangen, die na 5 dagen
aansterken weer uitgezet kon worden.

Status: Rode lijst?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.