Krooneend

Krooneenden en vooral de mannetjes, zijn bijzonder mooie bijna tropisch aandoende vogels in meren en plassen met een riet- of kruidenrijke oever. Een rijke onderwatervegetatie,
liefst van kranswieren, is een vereiste, omdat deze planten de hoofdmoot van het
menu uitmaken. Dierlijk voedsel als slakjes en insecten vormt slechts een aanvulling
hierop.

Bijzonder

Het voedsel van de krooneend bestaat vooral uit kranswieren. Dat is een bijzonder
hard onappetijtelijk wier dat vol zit met silicium (zandkristallen) en daarom erg
onaangenaam aanvoelt bij aanraking tijdens b.v. zwemmen. Het is een weinig
concurrentiekrachtige onderwaterplant die vooral in helder en voedselarm water
voorkomt. En daar hebben we in Nederland niet veel van, zoals het voorkomen van
de zeldzame krooneend illustreert.

Waar

Krooneenden zijn oorspronkelijk afkomstig uit Azië, waar de soort in ondiepe
steppemeren voorkomt. Aangenomen wordt dat de krooneend naar West-Europa
uitweek omdat de kwaliteit van het oorspronkelijke leefgebied sterk afnam.
Pas sinds 1942 worden krooneenden in Nederland waargenomen, vooral in de
Utrechts/Hollandse veenplassen en wat later de Randmeren. Lange tijd schommelde
het aantal broedparen tussen de 30 en de 65. Eind jaren tachtig waren daarvan nog
15 paren over. Sinds 1990 is sprake van een kleine opleving; het huidige bestand
wordt geschat op 120 tot 170 paren, die broeden in Botshol, de Vinkeveense Plassen
en bij Rotterdam.

Gezien de zeldzaamheid van de eend en zijn hoge eisen, mag het bijzonder heten
dat begin oktober 2006 (en ook in 2005 om dezelfde tijd) een mannetjes krooneend
een tijd verbleef aan de ecologische oever in Toolenburg.

Waar te nemen: af en toe als passant

Status:Niet beschermd

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.