Orchideeen

Hoewel je bij de gemeente Haarlemmermeer eerder denkt aan landbouw en aan VINEX en kantorenparken, is er op vele plekken bijzondere natuur te vinden.
Een van de meest bijzondere ontwikkelingen op natuurgebied van de afgelopen 10
jaar is het massale voorkomen van verschillende soorten orchideeën. In Hoofdoorp
komen in totaal 10 verschillende soorten orchideeën voor.
De meest talrijke orchidee
is de Rietorchis. Deze vind je vooral langs slootkanten van niet te steile oevers. De
Rietorchis staat nu volop in bloei.
Ook de Vleeskleurige orchis staat op deze plekken,
is veel minder algemeen en is inmiddels uitgebloeid.
De Moeraswespenorchis komt
voor op nog nattere plekken, en bloeit eind juni/ begin juli.
De Brede wespenorchis
staat op drogere plekken in plantsoenen, gazons en parken. Deze soort bloeit eind
juli/ begin augustus.
De Grote Keverorchis prefereert vochtiger standplaatsen en
komt veel voor in het Hoofddorpse wandelbos bij de Kinderboerderij. Het gaat om
een van de grootste standplaatsen in Nederland! Deze soort bloeit in mei en is dus
inmiddels uitgebloeid.
De meest bijzondere orchidee die in de Haarlemmermeer
voorkomt is de Bijenorchis. Deze soort prefereert drogere standplaatsen met kalkrijke
grond en laag gras. Ook deze soort bloeit nu volop. Van deze soort is de
Haarlemmermeer waarschijnlijk zelfs de grootste vindplaats in Nederland.

Bijzonder

:
Orchideeën zijn op verschillende manieren bijzondere planten. Allereerst hun zaad.
Dat is zo fijn dat het stofzaad wordt genoemd. Dat zaad kan met de wind over de hele
aarde verspreid worden. Dit is een verspreidingstactiek van de plant. Door dit vele
fijne zaad komt er altijd wel een deel op gunstige plekken terecht.
Verder kan het zaad kan alleen kiemen onder bijzondere omstandigheden:
onmiddellijk bij het ontkiemen dient zo’n zaadje contact te maken met een bepaalde
schimmel. Die is voor elke soort orchidee anders, maar heeft altijd de functie dat hij
voedsel toelevert. Als de orchidee groot is levert deze weer voedsel aan de
schimmel. Dat heet symbiose. Omdat alle orchideen afhankelijk zijn van schimmels
kunnen ze niet uitgestoken of overgeplant worden.Dan gaat namelijk de schimmel
altijd dood en daarmee dus ook de orchidee.
Ook bijzonder aan de orchidee zijn zijn bloemen die bij een aantal soorten op een
vrouwelijk insect lijken. Mannetjesinsecten worden zo tot paren verleid. Bij het paren
krijgt hij stuifmeel op zijn kop, dat bij een volgend bezoek weer opgepikt wordt door
een andere bloem.

Waar

De meeste orchideeën in Hoofddorp staan in Beukenhorst en langs de Van Heuven
Goedhartlaan met verbindende kanalen en oevers. In Hoofddorp is al aardig bekend
waar en welke soorten voorkomen, maar niet van andere woonkernen in de
gemeente Haarlemmermeer. Graag krijgen we meldingen van andere vindplaatsen
uit de rest van de Haarlemmermeer. Elke melding is welkom!

Extra:
Op zaterdag 24 juni 2006 om 9:00 uur start er vanuit de atletiekvereniging in
Hoofddorp (direct achter de Heimanshof) een orchideeënexcursie. Deze duurt
ongeveer twee uur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.