Hoornaar

De hoornaar is de grootste sociale wesp. Een hoornaarkoningin kan wel 3,5 cm worden! Tot de sociale wespen behoren ook de bekende en vaak lastige gewone
wespen. Je herkent een hoornaar vooral aan de omvang en het rood aan kop en
poten. Alle andere wespen zijn daar geel met zwart. Ondanks zijn grootte is de
hoornaar veel minder agressief dan de andere wespensoorten en laat ons met onze
zoete drankjes met rust. Hij steekt daardoor minder snel. De beruchte reputatie die
deze soort heeft is geheel ten onrechte. Alleen bij het bewaken van zijn nest wil de
hoornaar wel eens steken. Omdat zijn gifklier groter is dan die van de gewone wesp,
kan dat gemeen zeer doen. Zijn verdedigingsneiging treedt pas op als een mens of
dier binnen een straal van 5 m van het nest komt en als er snel en dus bedreigend
bewogen wordt.

Bijzonder

:
De hoornaar jaagt op insecten. Dit kunnen ook grote insecten als libellen zijn. De
larven worden gevoed met dierlijk materiaal. Als actieve jager op insecten, is de
hoornaar een bijzonder nuttig dier. De larven op hun beurt produceren voor de
werksters een zoetige vloeistof, die door de werksters wordt opgezogen. De
werksters worden dus gezoogd door de larven. Dat is de omgekeerde situatie als bij
zoogdieren!

Waar

De hoornaar kwam vroeger ook veel in Nederland voor, maar is in de jaren
vijftig/zestig bijna helemaal verdwenen. Landbouwgiffen als DDT zullen een erg grote
rol hebben gespeeld. Sinds de jaren ′90 neemt het aantal hoornaarsnesten echter
weer sterk toe, vooral op de zandgronden in het zuiden en oosten en in de duinen.
Dat er in mei werd er een exemplaar in De Heimanshof aangetroffen werd, was dus
opvallend. Graag worden wij op de hoogte gebracht van andere waarnemingen in de
Haarlemmermeer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.