Zwanebloem

De Zwanebloem is een moerasplant die zich thuis voelt in sloten en plassen die aan het
verlanden zijn, d.w.z. er moet er flinke laag blubber in staan. Hoe onsmakelijk zijn ondergrond
is, zo sierlijk is zijn bloeiwijze, met een krans van roze bloemen van ongelijke lengte op een
lange steel . De plant staat nu, eind mei op het punt om in bloei te komen.
De zwanebloem is een bijzondere plant, die in zijn eentje een geslacht en een familie vormt.
Verder is hij enigszins verwant aan pijlkruid en waterweegbree, planten die ook aan oevers en
in verlandende sloten voorkomen.
Als de plant ergens voorkomt, staat hij meestal in een grote groep, waarvan er echter maar
een paar bloeien.

De plant heeft veel last van het feit dat wij Nederlanders de sloten voor de afwatering
regelmatig uitbaggeren. De zwanebloem is o.a. daarom een beschermde soort onder tabel 1
van de Flora en Fauna wet. Dat wil zeggen dat er voor beheer (=baggeren) geen aparte
ontheffing nodig is, zolang de soort maar niet bedreigd wordt in zijn voorkomen. Voor alle
andere activiteiten (= plukken of uitsteken) is wel een vergunning nodig.

Waar

: Er zijn een aantal groeiplaatsen van de zwanebloem bekend in de Haarlemmermeer,
b.v. in de wijk Kalorama in Hoofddorp, in de bebouwde kom van Rijsenhout en Vijfhuizen en
in de sloten tussen Rijsenhout en Burgerveen.

Meldingen: Het is waarschijnlijk dat de Zwanenbloem op meer plaatsen voorkomt. Graag
worden we door oplettende lezers op de hoogte gehouden van standplaatsen van deze
bijzondere soort.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.