Nederlands Dagblad: Corona regels zitten Dwars


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
NEDERLANDS DAGBLAD DONDERDAG 21 JANUARI 2021 NL PETRA NOORDHUIS ndnlinederland BEELD EERSONEN.NO Coronaregels zitten boomplantactie dwars Het doel van de actie Meerbomen. Hoe loopt de actie? nu omiin miljoen bomen te plan- Er zijn meer dan een miljoen bomen ten in Nederland wordt waarschijnen struiken aangevraagd, maar zo- lijk niet gehaald, onder andere von veel hebben we er nog niet verza wege de coronamaatregelen. meld. We zijn op de helft van de actie en hebben nu 150.000 zaailingen ge initiatiefnemer Franke van der oogst. Daarnaast hebben we 100.000 Lean ‘Buiten op afstand van elkaar niet-verkochte perenbomen en bogsten en planten is heel iets on 50 000 sneeuwbalstruiken gekregen. ders dan op Black Friday vechten om een onderbroek Waarom lukt het niet om den mit joen olingen te verzamelen HOOFDDORP “We wilden per provincie oogsten en Meertiomenu is een actie van we hopen dat mensen die oogstten, Stichting MEERGroen, Stichting Nati- ook gingen helpen met lokaal op- onale Boomfeestdag, Caring Farmers slaan en planten. Dat ze dit gingen en Urgenda Zij willen in het plant mee-organiseren. Maar veel mensen seizoen dat nog loopt tot half maart denken dat we een gratis tuincen- een miljoen bomen en struiken weg trum zijn. Ze verwachten dat we de bomen en struiken met een poter- Als uit een eikel, besje of ander zaad omheen voor de deur zetten je van een boom of struik een nieuwe Dat we ze gratis weggeven, doen we plant groeit, noem je dat een aa- als statement, om te laten zien dat ling van veel zaailingen komt niets bomen planten niets hoeft te kosten. terecht, omdat er bijvoorbeeld wel We wilden mensen helpen om hun twintig boompjes op één vierkante zorg over het klimaat om te zetten in meter staan. Of omdat ze op een be iets wat ze zelf kunnen doen de plek ongewenst zijn en daar Door bomen te planten kun je tijd Franke van der Laan links) oogst corona-proof railingen in de natuur worden weggemaald door de na winnen om de klimaatcrisis op te urbeheerder Door die zaailingen te lossen Bomen halen C0, uit de luchtsneeuwballen aan het sorteren en willen dat het vijftig groepjes zouden plaatsen naar een plek waar ze en vertragen de opwarming van de rondbrengen. We hebben 2300 vrij- worden kunnen uitgroeien, kun je vrij aarde willigers in een database staan. Als Zes, zeven grote multinationals had kosteloos bomen en struiken we ergens zaailingen gaan oogsten den toegezegd om als teambuilding, Krijgen jullie dan helemaal geen dan krijgt iedereen die op vijftien ki- duurzaamheidsbeleid of CO2-.com Het idee om zo dit plantseizoen één huip? lometer afstand van die plek woont pensatie hun personeel te laten hel miljoen bomen te planten komt bij Met een man of tien werken we de een uitnodiging per mail. pen met oogsten. Die bedrijven heb Franke van der Laan vandaan, direc- Adok rond, zeven dagen per week. We We zijn met vijf groepjes permanent ben alle oogstdagen afgezegd teur van Stichting MEERGroen zijn de zaailingen, perenbomen en aan het oogsten. Wij zouden graag vanwege de coronamaatregelen. Ze mogen niet op kantoor werken, niet in groepen werken en daarom heb ben ze ook alle evenementen afge- zegd Wat vindt u daarvan? Ik heb zaterdag op een landgoed van vijftien hectare gewerkt met vijftien mensen We hadden dus een hectare per persoon. We houden altijd af stand van elkaar. Alleen mensen die in hetzelfde huis wonen werken men, zoals gezin van vier en twee zussen. We nemen onze eigen koffie mee en onze eigen kop. Als je het zo doet, is er nu risico op het overdragen van het virus Groene organisaties hebben al hun evenementen geschrapt, uit angst voor boetes. Ik vind dat ze gezamen- lijk een vuist zouden moeten maken Buiten op afstand van elkaar oogsten en planten is heel iets anders dan op Black Friday vechten om een onder broek of op een festival hossen met elkaar Jullie hebben een nieuwe, care proof actie wrzonnen We hebben mensen gevraagd aanstaande zaterdag een zaaili hun eigen tuin, die van de bure de gemeentetuin te halen end een van de 55 inzamellocaties brengen Op de site meerbomen.nu lees je hoe de actie werkt en vind je de adressen van die inzamelocaties nten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.