HC 30-12-2020 Boomweggeefmodel een enorme hit


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
% 8 9 $ 4 6 7 5 € 2 Woensdag 30 december 2020 LOKAAL Grote wonir Haarl A Z HAARLE snel me komen. gemeer corpora meer ac gebrach gezame Om de zijn er wonin ken mi Ymere Woon 2023 r te bou korter woont blij da invest maat zorger onze i De koi minim geno meer. de Gr Vijfh in Nic Tuda Yme won in H dre WO! ě ling Initiator Franke van der Laan (rechts): “De boompjes komen vrij bij ecologisch beheer van bosgebieden in de winter. Dat is dus gratis pat (na in Boomweggeefmodel een enorme hit d f Actie vindt grond in heel Nederland winter. Dat is dus gratis en ook de gisch beheer van bosgebieden in de . vrijwilligers kosten niets. Daarom HAARLEMMERMEER Liefst 100.000 geven we als een statement in een bomen kregen maart dit jaar via samenleving waar alles om geld lijkt meerbomen.nu een plekje ergens in te draaien, die boompjes gratis weg Nederland. Het Haarlemmermeerse aan iedereen die zijn tuin of terrein boomweggeefmodel van Stichting natuurvriendelijk(er) wil inrichten.” MeerGroen is een succes door het “Het project verliep normaal te ver- hele land. Er wachten de komende lopen tot 5 maart dit jaar. We had- maanden 900 bestellingen van meer den op Park2020 40.000 boompjes dan een miljoen bomen bestemd van 100 soorten klaar staan voor voor voedselhagen en klimaatbos- de boomfeestdag rond 18 maart. En sen, geplaatst door veertig gemeen- toen kwam Hanneke van Ormondt tes, vijftig beheerders van voedsel- van duurzaamheidsorganisatie Ur- bossen en 1200 boeren met hagen. genda langs. Zij zag met ons de po- tentie van deze aanpak om de zorg Initiator Franke van der Laan: “De over het klimaat om te zetten in een boompjes komen vrij bij ecolo- handelingsperspectief. Daarna ging het snel: 6 maart was er een mail- en macht door heel Nederland in- tje uit naar twintig Caring Farmers gekuild kregen, hebben we voor de die met Urgenda verbonden zijn, overige 100.000 de ‘red de peren- en voor 10 maart waren er 60.000 boom’ actie geïnitieerd. Het gratis bomen besteld. Dat was naast de weggegeven van 100.000 peren- 40.000 waarvoor al een bestemming bomen leverde een schat aan be- was, een stimulans om de turbo kendheid en steun op waardoor we erop te zetten.” gedwongen werden per 15 augustus Er sloten zich voortdurend organi- het bestellen van bomen stop te zet- saties en ook gemeentes aan. In juli ten. Anders hadden we er misschien begonnen ook boomkwekers ge- wel 5 of 10 miljoen gehad. En dat interesseerd te raken in het model kon onze prille organisatie nog niet en kwamen er 190.000 fruitbomen trekken.” beschikbaar. Van der Laan: “Helaas kwamen ze wel uit de koelcel op Lees op HCnieuws.nl Premium: “We de eerste dag van een drieweekse hebben 1900 vrijwilligers in heel Ne- hittegolf. We hebben toen van de derland, 120 bossen en landgoede- nood een deugd gemaakt en naast ren, 30 inkuil locaties en 900 plant- de 90.000 bomen die we met man projecten. Meerlanden worstelt met ‘extreme toename

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.