Heemsteder 28-10-2020 Rhdondendron vijver op de schop


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
VERENI DEN GROENENDAAL Ctrl Deze rubriek komt tot stand met medewerking van de Ver- enging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ken uw Bos De Rhododendronvijver ‘op de schop ‘ www.wandelbosGroenendaal.nl. Heemstede – Ine H Molentie in Groen ze afgelopen zate was het molentje Bestaat er iets sprookjesachtiger in het Groenedaalse Bos dan de Rhododendronvijver? In elk jaar- getijde heeft hij nét dat beetje ex- tra waardoor hij telkens weer ver- rast. Een neveltje boven het wa- ter, de koelte door de schaduw, het ijs bij een beetje vorst, de vo- gels die je vragen plaats te nemen op de bank en je te verliezen in dichterlijke gedachten. Een hond doopt zijn pootjes in het water en lest zijn dorst. De koeien staan dromerig voor zich uit te staren in deze natuurlijke waterdel. Gelukkig zijn er mensen met meer realiteitszin die opmer- ken dat de oevers van deze na- tuurvijver het zwaar te verduren hebben. Dat zij aangepakt moe- ten worden om afkalving te voor- komen. Met pontons en sleng- hamers voor extra paaltjes. Ge- drenkte wilgentakken gevloch- ten als versterking. Vrijwilligers van Vrijwilligersgroep Meermond onder leiding van de boswach- ters. Die opmerken dat het pad dat aan de Herenwegzijde langs de Rhododendronvijver liep over- groeid is geraakt door braam- struiken. Deze struiken moeten in toom gehouden worden. Dat doen de vrijwilligers. Tijdens het snoeien van de rho- Heemstede – dodendron kwam het bankje van afgelopen we Theo Wiering, oud bestuurslid molentje in van de vereniging Vrienden van 75-jarig besta Wandelbos Groenendaal weer helemaal in het zicht. Gelukkig zijn die vrijwilligers er. Zij houden van het bos. En van de Rhododendronvijver. Net als ik. Tekst: Ems Post 78-10-20 Foto’s: Vrienden Wandelbos Heemstede – Va Groenendaal. nacht op rij is he info@wandelbosgroenendaal.nl. merland. Wederc to’s beschadigd felle brand. In d dag op zaterdag het raak aan de direct naast de ne. Een nacht de Herenvest i to in brand. Heemstede/Regio – Naar aan- gend overheidsbeleid, schort het Wanneer de situatie verandert en Rond 02.30 uu men uit het leiding van de huidige negatie- IVN Zuid-Kennemerland haar ex- excursies/activiteiten weer mo- cursie- en activiteitenprogramma gelijk zijn, wordt dit kenbaar ge- tuig. Waarsch ke yan bran Auto’s b IVN Zuid-Kennemerland schort al haar activiteiten op vanwege coronavirus bot

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.